ČLÁNOK
Naša recenzia
19. decembra 2008

Naša recenzia

 

Ako reakcia na zistenie nízkej informovanosti malých a stredných podnikov, bola koncom roka 2008 vydavateľstvom Tribun EU na Slovensku vydaná publikácia Možnosti financovania malých a stredných podnikov v SR

 

       Malé a stredné podniky tvoria na Slovensku viac ako 90 % všetkých podnikateľských subjektov, takže možno povedať, že tvoria základ trhovej ekonomiky. Z nich však väčšina má slabú kapitálovú silu a na financovanie svojho rozvoja si nemôže dovoliť využívať úverové financovanie. Existuje tu síce možnosť podpory zo strany štátneho rozpočtu, či už vo forme financií zo štrukturálnych fondov EÚ alebo dotácií zo štátneho rozpočtu, no malým podnikateľom chýba dostatok kapitálu na zabezpečenie erudovaného personálu, ktorý by im projekt vypracoval. Často nemajú financie na poplatky agentúre vypracujúcej projekt, ktoré často siahajú do desiatok tisícov korún, pričom nie je isté, že im bude projekt schválený. Okrem týchto problémov sa malí podnikatelia pasujú s nedostatočnou informovanosťou a prílišnou byrokraciou. A tak pod závalom týchto ťažkostí nie je väčšina z nich schopná tieto peniaze čerpať.

         Ako reakcia na zistenie nízkej informovanosti malých a stredných podnikov, bola koncom roka 2008 vydavateľstvom Tribun EU na Slovensku vydaná publikácia Možnosti financovania malých a stredných podnikov v SR (s podtitulom Analýza štandardného a alternatívneho financovania malých a stredných podnikov v podmienkach SR), ktorej  autorkou je Ing. Monika Majková, PhD.  Cieľom tejto knihy je predovšetkým predstaviť malým a stredným podnikom existujúce možnosti ich financovania. Malí podnikatelia zväčša poznajú iba úvery a častokrát o ostatných druhoch finančných zdrojoch nikdy nepočuli. Práve táto publikácia im predstaví množstvo štandardných a alternatívnych finančných zdrojov, ktorých využívanie im umožní rásť a rozvíjať sa. Knihu si možno objednať cez internetové kníhkupectvo Librix.eu alebo v predajniach špecializovaných na odbornú literatúru.

 


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

6. 5. 2021

USD 1,206 0,006
CZK 25,847 0,022
GBP 0,867 0,004
HUF 358,180 1,470
CAD 1,476 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS