ČLÁNOK
Nárok na okamžité preplatenie dlhopisov má asi 20 tisíc ľudí
5. decembra 2000

Nárok na okamžité preplatenie dlhopisov Fondu národného majetku SR (FNM) má asi 20 tisíc ľudí. Ide pritom o občanov, ktorí k 19. novembru 1996 dosiahli vek najmenej 70 rokov, a ešte stále nedali pokyn na vyplatenie svojich dlhopisov, respektíve o dedičov týchto cenných papierov. Pokyn na vyplatenie môžu oprávnené osoby podať kedykoľvek na obchodnom mieste RM-Systému Slovakia, fond má na základe zákona o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby povinnosť tieto cenné papiere splatiť. Pre agentúru SITA to povedala hovorkyňa FNM Tatjana Lesajová.

Nárok na vyplatenie dlhopisov vznikol k 31. decembru 1997 pre 297 000 občanov. Týmto osobám náleží podľa zákona o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby iba úrokový výnos za dva roky, bez ohľadu na to, kedy podajú pokyn na vrátenie dlhopisu emitentovi. Lehotu na jeho podanie zákon nestanovuje. FNM je povinný takýto dlhopis prijať a vyplatiť istinu, teda 10 000 Sk a úrokový výnos za dva roky, zdanený sadzbou 15 %, čo je 1 496 Sk. Celkovo tak fond vyplatí za jeden dlhopis 11 496 Sk.

Pre majiteľov dlhopisu FNM, ktorí do dňa 19. novembra 1996 nedosiahli 70 rokov, je lehota splatnosti zákonom stanovená na 31. decembra 2000. Týmto osobám náleží úrokový výnos za päť rokov, zákon pritom stanovuje povinnosť FNM zabezpečiť výplatu týchto dlhopisov do 31. decembra 2001.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

8. 12. 2023

USD 1,078 0,001
CZK 24,354 0,002
GBP 0,857 0,001
HUF 381,900 0,520
CAD 1,463 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS