ČLÁNOK
Národný plán obnovy je podľa Klubu 500 nereálny
29. septembra 2020

Klub 500 považuje národný plán obnovy za nereálny. Podľa nich je predložený návrh len množstvom čiastkových a miestami až chaotických opatrení a je potrebné ho čo najskôr prepracovať tak, aby reálne pomohol slovenskému priemyslu i ekonomike. V takejto podobe podľa klubu nezabezpečí riadne fungovanie hospodárstva, zotavenie po kríze a ani neumožní naštartovať rastový potenciál.

Materiál napríklad nerieši podľa klubu problematiku neefektívnej verejnej správy, vysokého daňovo-odvodového zaťaženia a málo zdôrazňuje potrebu prepojenia vzdelávania s praxou. Priemyselníkom chýbajú v navrhovanej stratégii aj opatrenia na podporu digitalizácie priemyslu, zlepšovania podnikateľského prostredia či udržateľnej produkcie potravín. Najväčším sklamaním je však pre Klub 500 oblasť vedy, výskumu a inovácií.

Klub 500 požaduje vrátiť návrh materiálu na kompletné prepracovanie. Riešením by podľa neho bolo rozpustiť súčasnú pracovnú skupinu a vytvoriť úzky pracovný tím s adekvátnym zastúpením sektorov podieľajúcich sa na napĺňaní štátneho rozpočtu. Podľa Klubu 500 je nevyhnutné osloviť partnerov z verejného a súkromného sektora a určiť priority, ktoré môžu zabezpečiť trvalý rast ekonomiky.

Zástupcovia klubu navrhujú v reformnom pláne špecifikovať oblasti obnovy slovenského hospodárstva podobne, ako to urobilo Francúzsko. Odporúča sústrediť sa na hlavné oblasti, a to konkurencieschopnosť a inovácie, v rámci toho je to daňovo-odvodová reforma, podpora investícií a výskumno-vývojových projektov. Ďalej je potrebné sa sústrediť na zamestnanosť, reformu vzdelávania, aktívnu politiku trhu práce, dôchodkovú reformu a reformu zdravotníctva. A taktiež je potrebné podľa klubu zamerať sa na zelené investície a investície do regiónov.

Európska komisia s cieľom pomôcť napraviť škody spôsobené pandémiou koronavírusu navrhla rozsiahly plán obnovy pre Európu. Jednotlivé členské krajiny majú do 15. októbra 2020 predniesť Európskej komisii prvé návrhy národných plánov na diskusiu a definitívny plán obnovy sú krajiny zaviazané predložiť do 30. apríla 2021.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

21. 10. 2020

USD 1,185 0,004
CZK 27,185 0,048
GBP 0,908 0,006
HUF 364,010 1,670
CAD 1,556 0,002

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS