ČLÁNOK
Národná rada SR prijala upravený návrh poistného rozpočtu Všeobecnej zdravotnej poisťovne (VšZP) na rok 1998, ktorý predložil Štefan Zelník, predseda správnej rady VšZP.
18. decembra 1997

Toto však nie je možné riešiť iba opatreniami zo strany poisťovne, ale je nutné aj zainteresovanie štátnych orgánov alebo prípadné zvýšenie zdrojov v zdravotných poisťovniach. Na plné krytie očakávaných nákladov za zdravotné výkony, liečivá a zdravotnícke pomôcky by VšZP potrebovala platby štátu za tzv. neproduktívne osoby vo výške 13,7 % minimálnej mzdy 3 000 Sk. Poslanec Milan Gaľa (KDH) v rozprave upozornil na skutočnosť, že VšZP predpokladá v tomto roku hospodárenie s deficitom, ktorý sa v základnom fonde odhaduje na 1,7 mld. Sk. Ak sa neprijmú účinné opatrenia v celom systéme, rozpočtované finančné prostriedky na rok 1998 nebudú stačiť na pokrytie skutočných nákladov a hospodárenie skončí deficitom 2,5 mld. Sk. Keďže sa v rozpočte na rok 1998 uvažuje s vysporiadaním len časti záväzkov z tohto roku (vo výške 100 mil. Sk), deficit v roku 1998 bude celkovo predstavovať 4,2 mld. Sk. Výška pohľadávok z poistného a sankcií sa odhaduje na 2,7 mld. Sk. M. Gaľa tiež žiadal vysvetlenie, prečo sa v porovnaní s týmto rokom výška finančných prostriedkov vo všetkých fondoch poisťovne znižuje a narastá len tvorba správneho fondu, ktorý slúži na prevádzku poisťovne a to o 200 mil. Sk. Túto skutočnosť odôvodnil predseda správnej rady tým, že tohto roku správny fond predstavoval 3,6 % príjmov zdravotnej poisťovne a na budúci rok sa predpokladá zvýšenie na 4 %. Poslanec Tibor Šagát (DÚ) upozornil, že v porovnaní s rokom 1997 predpokladá rozpočet pokles výkonov nielen v primárnej a špecializovanej ambulantnej starostlivosti, ale aj v lôžkovej. Preto vystúpil s pozmeňujúcim návrhom, aby vláda prijala legislatívne opatrenia na zníženie tendencie deficitného hospodárenia VšZP. Tento návrh poslanci neprijali. Šagát tiež kritizoval skutočnosť, že MF SR a MZ SR do dnešného dňa nevypracovali jednotnú metodiku vykazovania hospodárenia zdravotných poisťovní a to i napriek dvom uzneseniam z predošlých rokovaní zdravotníckeho výboru. Vyhlásil, že „autorita nášho výboru je nulová“. Poslanec tiež vyzval VšZP, aby predložila prierez hospodárenia s finančnými prostriedkami za účelom zdokonalenia výpočtovej techniky. Podľa Šagáta poisťovňa potrebuje financie na tento účel každý rok.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

5. 3. 2021

USD 1,194 0,010
CZK 26,303 0,095
GBP 0,863 0,000
HUF 366,290 1,760
CAD 1,516 0,005

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS