ČLÁNOK
Národná rada SR (NR SR)  v úvode pokračovania svojej 7. schôdze zvolila za členov správnej rady Všeobecnej zdravotnej poisťovne (VšZP) Juraja Baránika, Jána Bielika, Martina Demeša, Máriu Husárovú, Ladislava Pásztora a Vojtecha Púhu.
9. decembra 1998

Noví členovia správnej rady, najvyššieho orgánu VšZP, sa ujmú funkcie koncom januára, po skončení funkčného obdobia súčasného orgánu. Doterajší predseda správnej rady Štefan Zelník v rozprave ocenil prácu tohto orgánu, ako aj celej poisťovne. Podľa jeho slov sa VšZP v poslednom období stala vlajkovou loďou medzi poisťovňami v SR, bez ktorej by slovenské zdravotníctvo možno už ani nefungovalo. O kvalite práce súčasnej správnej rady a ostatných orgánov poisťovne svedčí podľa Zelníka aj skutočnosť, že VšZP eviduje 52 % celkového počtu poistencov, ale jej podiel na celkovej zadlženosti zdravotných poisťovní zaostáva za adekvátnym podielom podľa počtu poistencov (v súčasnosti je dlh VšZP 2,4 mld. Sk). Minister zdravotníctva Tibor Šagát sa nestotožnil s pozitívnym hodnotením VšZP, ani jej správnej rady. Za nemorálne označil skutočnosť, že v čase krízy zdravotníctva si členovia správnej rady a dozornej rady odsúhlasili vysoké odmeny. Podľa jeho slov bude VšZP musieť v budúcnosti prejsť transformáciou, aby mohla plniť úlohu strategicko-taktického nástroja štátnej zdravotnej politiky a aby sa vylepšil jej imidž.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

24. 5. 2024

USD 1,084 0,001
CZK 24,736 0,002
GBP 0,852 0,001
HUF 385,180 1,900
CAD 1,487 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS