ČLÁNOK
Národná banka Slovenska (NBS) revidovala v uplynulých dňoch doterajšie výsledky platobnej bilancie SR za roky 1993 až 1996
8. septembra 1998

Národná banka Slovenska (NBS) revidovala v uplynulých dňoch doterajšie výsledky platobnej bilancie SR za roky 1993 až 1996. Predmetom revízie boli predovšetkým údaje o priamych investíciách, v roku 1996 však NBS okrem tohto revidovala aj údaje o obchodnej bilancii, bilancii služieb, či poskytnutých úverov. Podľa revidovaných údajov nedosiahol deficit bežného účtu platobnej bilancie v roku 1996 pôvodne udávaných 58,51 mld. Sk, ale až 64,3 mld. Sk. Pričinila sa o to revízia obchodnej bilancie za rok 1996, podľa ktorej dosiahol schodok zahraničnoobchodnej bilancie SR za rok 1996 nie 64,536 mld. Sk, ale až 70,26 mld. Sk. Podľa revidovaných údajov tak schodok obchodnej bilancie dosiahol v roku 1996 až 12,2 % hrubého domáceho produktu (HDP) a deficit bežného účtu platobnej bilancie 11,2 % HDP. Za menovobezpečný sa pritom pokladá deficit bežného účtu platobnej bilancie na úrovni pod 5 % HDP. V roku 1996 sa však revidoval aj kapitálový a finančný účet. Ten podľa nových údajov neskončil s prebytkom 64,395 mld. Sk, ale s prebytkom 66,77 mld. Sk. Objem priamych investícií v SR totiž nebol pôvodne udávaných 3,246 mld. Sk, ale 6,098 mld. Sk. Rovnako objem úverov prijatých zo zahraničia nebol pôvodne udávaných 26,557 mld. Sk, ale 26,693 mld. Sk. Keďže celková platobná bilancia SR za rok 1996 zostáva podľa údajov NBS s prebytkom 7,368 mld. Sk, NBS zvýšila vo svojich štatistikách položku „chyby a omyly“ z 1,482 mld. Sk na 4,898 mld. Sk. V rokoch 1993 až 1995 revidovala NBS iba údaje o príleve priamych zahraničných investícií do SR. V roku 1993 to nebolo pôvodne udávaných 4,125 mld. Sk, ale až 4,278 mld. Sk. V roku 1994 zasa priame investície nedosiahli 5,43 mld. Sk, ale až 7,57 mld. Sk. V roku 1995 to podľa najnovších údajov NBS bolo 5,767 mld. Sk a nie pôvodne vykazovaných 3,984 mld. Sk. Zmenou týchto údajov sa zmenili aj celkové údaje o výsledkoch kapitálového a finančného účtu. Ten skončil v roku 1993 s prebytkom 17,017 mld. Sk, o rok neskôr s prebytkom 5,554 mld. Sk a v roku 1995 s prebytkom 31,177 mld. Sk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

1. 12. 2023

USD 1,088 0,006
CZK 24,331 0,039
GBP 0,860 0,003
HUF 379,700 1,050
CAD 1,474 0,013

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS