ČLÁNOK
Národná banka Slovenska (NBS) dnes poskytla agentúre SITA nové údaje o platobnej bilancii za január až júl 1998
30. októbra 1998

Národná banka Slovenska (NBS) dnes poskytla agentúre SITA nové údaje o platobnej bilancii za január až júl 1998. Spresnenie sa oproti pôvodným zverejneným údajom týka najmä priamych zahraničných investícií v SR. Recipročne sa to prejavilo aj v položke chyby a omyly, kde aktívne saldo v pôvodných údajoch bolo 7,8772 mld. Sk, opravené čísla hovoria o pasívnom salde 1,9 mld. Sk. Celkovo bola platobná bilancia SR v prebytku 14,913 mld. Sk, čo je oproti júnu tohto roka o 1,808 mld. Sk menej. Prebytok na kapitálovom a finančnom účte platobnej bilancie dosiahol podľa spresnených údajov až 60,256 mld. Sk, čo je medzimesačný rast o 11,897 mld. Sk. Ako pre SITA vysvetlil hovorca centrálnej banky Ján Onda NBS doteraz vychádzala z predbežného spracovania údajov z podnikovej sféry, čo skreslilo predovšetkým štatistiku priamych investícií v SR. Slovenská republika tak podľa nových údajov za sedem mesiacov nezaznamenala odlev investícií, iba sa prílev oproti júnu za jeden mesiac znížil o 398 mil. Sk na 7,997 mld. Sk. Investície slovenských subjektov v zahraničí zaznamenali pritom nárast o 2,898 mld. Sk. Bilancia portfóliových investícií zaznamenala deficit 1,933 mld. Sk. Ostatné investície, kam patria predovšetkým úvery, zaznamenali prebytok 55,801 mld. Sk. Prebytok na kapitálovom účte bol 1,289 mld. Sk. Medzí pôžičkami, ktoré prišli do SR za prvých sedem mesiacov dominovala vláda. Objem jej dlhodobých úverov sa zvýšil o 24,789 mld. Sk, splatila však krátkodobé úvery v objeme 6,247 mld. Sk. Objem zahraničných úverov v bankách vzrástol za uvedené obdobie o 1,357 mld. Sk Objem zahraničných úverov v ostatných sektoroch sa od januára do júla tohto roku zvýšil o 22,957 mld. Sk, pričom dlhodobé úvery tvorili z toho až 20,072 mld. Sk. Hotovosť a vklady zahraničných subjektov v SR zaznamenali aktívne saldo 21,417 mld. Sk, hotovosť a vklady slovenských subjektov v zahraničí 19,111 mld. Sk. Bežný účet platobnej bilancie ostal bez zmeny. Deficit bežného účtu za sedem mesiacov tohto roka dosiahol hodnotu 43,433 mld. Sk. V porovnaní s koncom júna vzrástol deficit bežného účtu o 5,2 mld. Sk. Hlavným dôvodom jeho rastu bolo záporné saldo obchodnej bilancie, ktoré v júli vzrástlo na 43,911 mld. Sk. Negatívny vývoj bežného účtu ovplyvnila aj záporná bilancia služieb, kde deficit medzimesačne vzrástol o 70 mil. Sk na 3,995 mld. Sk. Jedinou plusovou položkou bežného účtu boli bežné transfery, ktoré zaznamenali aktívne saldo 6,868 mld. Sk. Bilancia výnosov znamenala pre Slovensko odliv 2,405 mld. Sk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

27. 11. 2020

USD 1,192 0,002
CZK 26,213 0,075
GBP 0,894 0,003
HUF 362,320 1,140
CAD 1,550 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS