ČLÁNOK
Nariadenie MF SR viazať 55 % výdavkov ŠR
17. apríla 1998

Minister financií Miroslav Maxon totiž využil právomoci, ktoré mu dáva zákon o rozpočtových pravidlách a zákon o štátnom rozpočte na rok 1998 a nariadil viazať výdavky štátneho rozpočtu na prvý polrok vo výške 55 % celoročného objemu. Toto viazanie sa netýka povinných platieb ako sú odvody do sociálnych a zdravotníckych fondov, či záväzky kapitol vyplývajúce z medzinárodných zmlúv a podobne. Tlačovú agentúru SITA o tom dnes informoval hovorca Ministerstva financií SR Jozef Mach. Toto opatrenie odôvodnil hovorca vytvorením rezervy pre prípad, že by došlo v druhom polroku k potrebe nadmerného čerpania výdavkov. „Sú to určité zadné dvierka. Jednak môže nastať nejaká neočakávaná udalosť, jednak máme skúsenosť, že v druhom polroku sú vyššie nároky na výdavky zo strany jednotlivých kapitol,“ vysvetlil J. Mach. Ako však dodal, ide o zaužívané opatrenie, ktoré ministerstvo uplatnilo aj v minulých rokoch. V jednom z oznamov, ktoré ministerstvo odosielalo rozpočtovým kapitolám hovorí minister M. Maxon, že k viazaniu pristúpil „v nadväznosti na reálny vývoj a existujúce rozpočtové riziká“. Minister sa v tomto liste odvolal na paragraf 54 odsek 1 písmeno b bod 2 zákona o rozpočtových pravidlách. Tento bod umožňuje ministrovi financií viazať prostriedky štátneho rozpočtu za účelom „preklenutia dočasného nesúladu medzi príjmami a výdavkami štátneho rozpočtu.“ Štátny rozpočet SR skončil po prvom štvrťroku 1998 s prebytkom 1,1 mld. Sk. Ako však Maxon informoval poslancov parlamentu, ešte 25. marca vykazoval štátny rozpočet deficit 4,136 mld. Sk. Na celý rok je pritom naplánovaný deficit vo výške 5 mld. Sk. List ministra Maxona, ktorý má agentúra SITA k dispozícii, je datovaný 27. marca, teda jeden deň po Maxonovom vystúpení v parlamente, kedy oznámil viac než 4-miliardový deficit. Na rozdiel od predchádzajúcich rokov je okrem toho potrebné pri posudzovaní prebytku štátneho rozpočtu SR brať do úvahy, že v tomto roku sa zverejňuje iba fiskálny deficit, respektíve prebytok. V minulých rokoch bol prioritný účtovný deficit. Ten na rozdiel od fiskálneho zahŕňa aj príjmy a splácanie istiny pôžičiek SR.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

28. 5. 2024

USD 1,088 0,004
CZK 24,655 0,078
GBP 0,851 0,000
HUF 382,780 1,920
CAD 1,482 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS