ČLÁNOK
Nárast straty o takmer 40 %
24. novembra 1997

Investičná a rozvojová banka, a.s., Bratislava dosiahla za deväť mesiacov tohto roka stratu 1,158 mld. Sk pri nákladoch 5,637 mld. Sk a výnosoch 4,479 mld. Sk. V porovnaní s polročnou stratou 685 mil. Sk ide o nárast o takmer 40 %. Banka poskytla klientom za spomenuté obdobie úvery vo výške 36,314 mld. Sk. Úvery a vklady ostatným bánkám dosiahli 1,687 mld. Sk. Aktíva spoločnosti celkovo tak predstavujú 48,174 mld. Sk. Banka eviduje záväzky voči ostatným bankám vo výške 23,398 mld. Sk, záväzky voči klientom predstavovali 19,016 mld. Sk. Úvery a vklady od emisných bánk dosiahli 16,420 mld. Sk, od ostatných bánk predstavovali 6,978 mld. Sk. Základné imanie banky je 1 mld. Sk a rezervné fondy a fondy tvorené zo zisku sú na úrovni 48,349 mil. Sk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

17. 5. 2024

USD 1,084 0,002
CZK 24,722 0,013
GBP 0,857 0,002
HUF 387,600 1,420
CAD 1,478 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS