ČLÁNOK
Napriek zisku finančná situácia ŽSR kritická
2. mája 2000

Agentúru SITA o tom informoval hovorca ŽSR Miloš Čikovský.

Ako uviedol, vlastné zdroje železníc nekryjú ani najnevyhnutnejšie finančné a prevádzkové potreby ŽSR. „Je to čiastočne aj tým, že objem prepravy je ovplyvnený nízkou výkonnosťou slovenskej ekonomiky a štátne neinvestičné dotácie na osobnú dopravu zatiaľ nedosahujú zmluvne dohodnutú výšku,“ uviedol hovorca. Štát má železniciam doplatiť za uplynulé dva roky 1,34 mld. Sk a v roku 2000 ešte čiastku 1,96 mld. Sk, keďže zatiaľ tieto prostriedky na osobnú dopravu nie sú pokryté v mimorozpočtových štátnych zdrojoch. Preto len veľmi ťažko sa darí uhrádzať najnutnejšie potreby, ako čisté mzdy, splátky vyplývajúce z z úverových a leasingových zmlúv, minimálny rozsah trakčnej nafty a mazacích tukov, dodávky elektrickej energie a pod..

Celkový stav pohľadávok ŽSR síce klesol od začiatku roka o 1,774 mld. Sk, ku koncu marca však dosiahol výšku 5,439 mld. Sk. Celková zadlženosť ŽSR je 33,224 mld. Sk. Najväčší podiel na nej tvoria bankové úvery vo výške 20,324 mld. Sk. Od začiatku roka klesla zadlženosť železníc o 4,914 mld. Sk. Krytie aktív cudzími zdrojmi sa od začiatku roku znížilo o 6 percent na 49,7 %. Podstatný vplyv na to podľa hovorcu malo splácanie leasingových zmlúv, záväzkov z obchodného styku a najmä účelovo poskytnutý doplatok od štátu za výkony v osobnej doprave za predchádzajúce dva roky, ktoré sa použili na úhrady voči Spoločnej zdravotnej poisťovni, Sociálne poisťovni a daňovým úradom.

Záujem vlády SR o riešenie problémov železníc dokumentuje pripravované prerokovanie plnenia uznesenia vlády SR č. 544 z júna minulého roku o ekonomickej stabilizácii a transformácii ŽSR, ktoré sa má uskutočniť v máji tohto roku. „Je to pre železnice veľmi dôležité, pretože vláda tým signalizuje záujem o pokračovanie procesu ekonomického ozdravenia ŽSR, transformáciu na akciovú spoločnosť tak, aby dosiahli konkurencieschopnosť doma i v zahraničí a aby zvyšovali objem a kvalitu medzinárodných prepráv, osôb a tovaru a tým vytvárali predpoklady pre vstup do spoločenstva EÚ aj po stránke železničnej dopravám,“ povedal M. Čikovský.

V prvom štvrťroku 2000 skončili Železnice svoje hospodárenie so ziskom 864 mil. Sk pri celkových nákladoch 6,085 mld. Sk a výnosoch 6,949 mld. Sk. Za celý minulý rok dosiahli železnice stratu vo výške 5,2 mld. Sk pri nákladoch 29,2 mld. Sk a výnosoch 23,99 mld. Sk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

25. 9. 2020

USD 1,163 0,001
CZK 27,107 0,092
GBP 0,913 0,001
HUF 363,160 1,290
CAD 1,556 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS