ČLÁNOK
Napĺňanie a ďalšie rozvíjanie požiadaviek normy EN ISO 9001 v Chemolaku
30. septembra 1997

Napĺňanie a ďalšie rozvíjanie požiadaviek normy EN ISO 9001 v Chemolaku, a.s., Smolenice bolo predmetom druhého kontrolného auditu, ktorý vykonal zástupca certifikačnej organizácie Tibor Molnár z RW TUV s.r.o. Bratislava. Agentúru SITA o tom informovala Katarína Kuľhová z oddelenia legislatívy a riadenia Chemolaku. Predmetom kontrolného auditu, ktorý sa konal v dňoch 24.-25. septembra 1997, bolo overovanie odbornej pripravenosti, zodpovednosti a systémovej previazanosti zásobovania, operatívneho riadenia výroby, skladového hospodárstva, predaja náterových látok, reklamačné konanie a príprava a vzdelávanie pracovníkov. Podľa vyjadrenia auditora je vybudovaný systém kvality v Chemolaku Smolenice nielen dodržiavaný, ale naďalej rozvíjaný a zlepšovaný, a preto je vlastníctvo certifikátu kvality podľa EN ISO 9001 opodstatnené aj v nasledujúcom období.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

15. 10. 2021

USD 1,160 0,000
CZK 25,403 0,016
GBP 0,844 0,003
HUF 359,710 0,710
CAD 1,434 0,002

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS