ČLÁNOK
Námietka na Najvyššom súde by zdržala tender
18. decembra 2001

Ak by Ministerstvo financií (MF) SR podalo námietku proti rozhodnutiu Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) na Najvyššom súde, súdny proces by zdržal tender na dodávku systému štátnej pokladnice najmenej o rok. „Rozhodnutie MF akceptovať rozhodnutie ÚVO, ktorý už druhýkrát spochybnil rozhodnutie výberovej komisie pri MF v tendri na dodávku systému štátnej pokladnice, alebo napadnúť toto rozhodnutie na Najvyššom súde SR preto bude záležať len na časovom faktore,“ povedal pre agentúru SITA hovorca ministerky financií Peter Papanek. Zdôraznil pritom, že MF nesúhlasí s doručeným rozhodnutím úradu, podľa ktorého by výberová komisia pri MF mala ponuky do 15 dní znovu vyhodnotiť, a vníma ho ako nepresné a protiprávne. „Výberová komisia totiž ponuky vyhodnotila už po prvom rozhodnutí úradu v súlade s ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní,“ dodal Papanek.

ÚVO však vo svojom druhom rozhodnutí, v ktorom opäť vyhovel námietkam v tendri neúspešnej spoločnosti Siemens Business Services (SBS), výberovej komisii vyčíta konanie nad rámec prvého rozhodnutia úradu, nakoľko opäť prehodnotila všetky hodnotiace kritériá a nie len to, proti ktorému mal úrad výhrady. „ÚVO nepožadoval prehodnotenie iba jedného z mnohých kritérií, nepožadoval opravovať pôvodné hodnotenie kritérií uvedených v súťažných podkladoch,“ uviedol Papanek. Komisia na vyhodnotenie tendra pritom bola nútená nanovo vyhodnocovať ponuky aj z dôvodu, že ÚVO neupozornil na všetky chyby, ktoré boli v predchádzajúcom vyhodnocovaní.

Už druhú námietku proti určeniu poradia vyhodnotených ponúk na dodávku systému štátnej pokladnice podala 19. novembra na ÚVO spoločnosť Siemens Business Services (SBS). Podľa druhého rozhodnutia výberovej komisie z 9. novembra, totiž tender vyhrala opäť firma Hewlett Packard Ges. M.b.H. (HP).

O prvej námietke, ktorú voči výsledkom tendra podala spoločnosť SBS, ÚVO rozhodol 22. októbra, pričom výsledky vyhodnotenia ponúk na dodávku systému štátnej pokladnice výberovou komisiou rezortu financií, ktorá za víťaza stanovila spoločnosť HP, označil za neplatné. Úrad totiž zistil, že výberová komisia pri vyhodnocovaní ponúk porušila platný zákon o verejnom obstarávaní, čo mohlo mať vplyv aj na určenie víťaza.

Projekt štátnej pokladnice sa financuje prostredníctvom programu Phare v objeme 160 mil. Sk a zo zdrojov štátneho rozpočtu. Ten vyčlenil na tento účel v tomto roku 470 mil. Sk. Zvyšná časť finančných prostriedkov sa má získať zo zdrojov budúcoročného štátneho rozpočtu. Zavádzanie projektu do praxe by malo trvať približne 14 mesiacov.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

19. 7. 2024

USD 1,089 0,004
CZK 25,261 0,003
GBP 0,843 0,001
HUF 390,900 1,170
CAD 1,494 0,002

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS