ČLÁNOK
Namiesto zvyšovania daní treba zlepšiť ich výber
17. februára 2013

Problematika daňového a odvodového zaťaženia a ich výberu je jedným z podstatných činiteľov formujúcich poddikateľské prostredie v každej krajine a, samozrejme, aj na Slovensku. Slovenská obchodná a priemyselná komora sa dlhodobo venuje tejto problematike, a to popri otázkach spojených s vymáhateľnosťou práva, sprehľadnením verejného obstarávania a ďalších okruhov problémov bezprostredne vplývajúcich na kvalitu podnikateľského prostredia.

Vo svojom predchádzajúcom stanovisku SOPK už zaujala postoj k spôsobu konsolidácie rozpočtu verejných financií na Slovensku, pri ktorom MF SR ako spracovateľ preferovalo zvýšenie príjmov štátneho rozpočtu pred úsporami verejného sektora. V dôsledku toho podiel príjmovej zložky na konsolidácii verejných financií podľa publikovaných údajov presiahol 80 %. Je zrejmé, že takto koncipovaný rozpočet má negatívny dopad predovšetkým na podnikateľské prostredie.

celý článok


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

24. 9. 2020

USD 1,165 0,005
CZK 27,015 0,050
GBP 0,912 0,007
HUF 364,450 0,560
CAD 1,560 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS