ČLÁNOK
Namiesto verejného daňového ratingu bude index spoľahlivosti
20. marca 2015

Verejné hodnotenie daňovníkov prostredníctvom daňového ratingu, ktoré rezort financií plánoval zaviesť napríklad aj na účtovných dokladoch, sa do praxe zrejme nedostane. Ministerstvo financií už totiž podľa portálu Podnikam.sk upúšťa od zámeru verejne hodnotiť daňovníkov a plánuje zaviesť tzv. Index daňovej, colnej a odvodovej spoľahlivosti, ktorý bude používaný len na interné účely finančnej správy.

Konkrétnejšie informácie o fungovaní tohto indexu však rezort zatiaľ zverejniť nechce. Tvrdí, že index je zatiaľ v štádiu prípravy. „Je preto predčasné odpovedať na konkrétne otázky o jeho fungovaní. Navyše, index spoľahlivosti bude v prvej fáze prideľovať „známky“ pre interné využitie finančnou správou a preto postup hodnotenia, teda výpočtu pridelenej známky, nebude daňovému subjektu dostupný,“ uviedol rezort na otázky Podnikam.sk súvisiace s pripravovaným indexom.

Tak, ako už ministerstvo financií avizovalo pri predstavení zámeru daňového ratingu, aj s novým indexom majú byť spojené určité benefity pre daňovníkov, avšak len tých, ktorí si svoje povinnosti plnia. „Benefitom za plnenie si daňových povinností včas, v úplnej výške, daňové ošetrenie transakcií bez nálezu z daňovej kontroly, atď. bude pre daňovníka znamenať napríklad nižšiu periodicitu daňových kontrol, predĺženie lehôt v prospech daňovníka napríklad na vyjadrenie sa k nálezu z daňovej kontroly uvedenému v protokole a podobne,“ avizuje rezort financií.

Ministerstvo pritom podľa Podnikam.sk zdôrazňuje, že pripravovaný index reflektuje na požiadavky podnikateľov zaviesť individuálny prístup v komunikácii s daňovými subjektmi podľa stupňa dôveryhodnosti a spoľahlivosti v plnení si svojich zákonných povinností. Návrh zavedenia ratingu daňových subjektov zverejnilo ministerstvo financií ešte v závere roka 2012, teda v roku nástupu súčasnej vlády. Nezávislý a objektívny rating daňovníkov mal podľa zámeru ministerstva predstavovať nástroj na podporu dobrovoľného plnenia daňových povinností a zvýšenie právnej istoty v obchodných vzťahoch.

Vláda rezortu financií v roku 2012 uložila v rámci akčného plánu boja proti daňovým únikom úlohu pripraviť zavedenie daňového ratingu, a to najneskôr do konca septembra 2014. Finančná správa mala podľa pôvodných zámerov hodnotiť daňové subjekty najprv pre svoje interné potreby od začiatku tohto roku. Rezort financií však najnovšie navrhuje stanovené termíny zavedenia daňového ratingu zrušiť a zamerať sa na spomínaný index daňovej spoľahlivosti.

„V koncepte riešenia ratingu daňových subjektov došlo k zásadným zmenám, ktoré si vyžiadali prehodnotenie celkového zámeru uvedeného opatrenia. Podstatou zmeny bol prechod z inštitútu ratingu daňových subjektov, ktorý bol plánovaný na externé využitie, na index daňovej, colnej a odvodovej spoľahlivosti, ktorý bude používaný len na interné účely finančnej správy,“ argumentuje ministerstvo. Rezort zároveň dodáva, že vzhľadom na túto kľúčovú zmenu nevyvstáva požiadavka na prípravu príslušnej legislatívy pre potreby implementácie indexu spoľahlivosti subjektov.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

15. 1. 2021

USD 1,212 0,000
CZK 26,163 0,027
GBP 0,890 0,001
HUF 359,990 0,420
CAD 1,541 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS