ČLÁNOK
Nálady japonských podnikateľov sa zlepšili
6. apríla 1999

Nálady v podnikateľských kruhoch Japonska sa v marci mierne zlepšili v porovnaní s obdobím spred troch mesiacov. Indexy, ktoré sú ukazovateľmi týchto nálad, zaznamenali totiž prvé prírastky po dvoch rokoch. Vyplýva to z výsledkov prieskumu Tankan, vykonaného japonskou centrálnou bankou. Avšak nálady v obchodných kruhoch sú stále slabé, a prieskum tiež poukazuje na skutočnosť, že japonskú ekonomiku zasiahla vlna reštrukturalizácií podnikov. Veľké podniky okrem toho predpovedajú, že kapitálové investície poklesnú vo fiškálnom roku, ktorý sa začal 1. apríla 1999, o 9,4 percent. Predstavitelia firiem všetkých veľkostí spoločne uvádzajú, že majú nadbytok zamestnancov a zásob.
Pozorne monitorovaný index nálad medzi predstaviteľmi veľkých výrobných podnikov vzrástol na marcovú úroveň -47 z decembrových -49. Ide o prvý rast od druhého štvrťroku 1997. Index nálad medzi predstaviteľmi nevýrobných podnikov sa v sledovanom období zvýšil na -34 z decembrovej úrovne -39. Indexy predstavujú percentuálny podiel firiem, ktoré považujú podnikateľské prostredie za pozitívne, mínus firmy, ktoré ho považujú za nepriaznivé. Znamienko mínus pred číselným údajom naznačuje, že pesimistických firiem je viac ako optimistických. Veľké výrobné a nevýrobné firmy taktiež predpovedajú, že do júna, kedy budú zverejnené výsledky nasledujúceho prieskumu Tankan, zaznamenajú podnikateľské nálady zlepšenie, pričom očakávajú rast uvedených dvoch indexov na -38 a -27.
„Prieskum naznačuje, že situácia sa stabilizuje, avšak stále sa jedná o veľmi pomalý proces. Nadbytky kapacít, zásob a zamestnancov sú stále vysoké,“ povedal Peter Morgan, ekonomický odborník spoločnosti HSBC Securities. Predstavitelia japonskej vlády uviedli, že hoci Tankan priniesol určité pozitívne signály, stále je treba zachovať opatrný prístup. Japonská centrálna banka uviedla, že samotné výsledky prieskumu neposkytujú odpoveď na otázku, či už japonská ekonomika dosiahla dno. Zverejnenie výsledkov Tankanu malo podporný vplyv na ceny japonských akcií, avšak nie na japonskú menu. Jen mierne oslabil voči doláru o 1 JPY na 121 JPY/USD.
Ekonómovia zdôvodnili mierne zlepšenie podnikateľských nálad vládnym balíkom ekonomických opatrení, uvedeným v minulom roku, ktorý obsahoval značné výdavky na podporu verejného sektora a na úverové záruky pre malé podniky. Rast cien akcií v uplynulých dvoch mesiacoch, oslabenie jenu a úspech firiem pri znižovaní zásob sú považované za ďalšie príčiny zlepšenia nálad. Analytici však upozorňujú na mnohé reštrukturalizačné projekty, ktoré by mali v tomto roku negatívne vplývať na ekonomiku, pretože takmer všetky firmy sa snažia v tom istom čase prepúšťať zamestnancov, znižovať mzdy a redukovať kapitálové investície. Zhoršenie sa očakáva predovšetkým v oblasti zamestnanosti.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

24. 7. 2024

USD 1,085 0,001
CZK 25,425 0,063
GBP 0,840 0,001
HUF 393,280 2,850
CAD 1,495 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS