ČLÁNOK
Nákup licencií bude pre štát výhodnejší a prehľadnejší
19. júla 2013

Ministerstvo financií SR plánuje centrálne obstarávanie licencií Oracle. Centrálne obstaranie týchto licencií môže priniesť nemalé úspory z pohľadu štátneho rozpočtu. Centrálnymi nákupmi sa tiež sprehľadní evidencia týchto licencií. Pri nákupe softvéru sa bude verejná správa, zastúpená Ministerstvom financií SR, prezentovať ako jedna entita, a tým sa v prípade potreby zabezpečí prenositeľnosť licencií medzi jednotlivými rezortmi a organizáciami. Ministerstvo financií SR predpokladá, že licencie sa budú centrálne obstarávať od budúceho roka. Aby bola zabezpečená čo najvyššia transparentnosť a efektivita pri hospodárení s verejnými zdrojmi, pre výber dodávateľov licencií bude v rámci užšej súťaže použitá elektronická aukcia. S dodávateľmi, ktorí ponúknu najvýhodnejšie podmienky bude uzatvorená Centrálna rámcová dohoda s predpokladanou hodnotou 30 mil. eur na obdobie štyroch rokov. Keďže ide o rámcovú dohodu, nemusí dôjsť k vyčerpaniu celej predpokladanej sumy. Jednotlivé obstarávania budú prebiehať pri vzniku potreby licencií. O tom, kto z úspešných dodávateľov dodá v jednotlivých prípadoch licencie, sa tiež rozhodne v elektronickej aukcii. Pri každej objednávke teda dôjde k súťaži medzi dodávateľmi, na základe čoho sa dá predpokladať ďalšie zníženie cien licencií. Konkrétnu dodávku bude realizovať víťaz čiastkovej elektronickej aukcie. Snaha o centrálne riadenie softvérových licencií vychádza z viacerých koncepčných dokumentov schválených vládou SR. V súlade so systémovým prístupom pri nákupe softvérových licencií  Ministerstvo financií SR zastreší centrálne zmluvy na jednom mieste. Nákupy licencií Oracle, ich obnova alebo ďalšie služby súvisiace s ich aktualizáciou a podporou, budú zabezpečované pre všetky ministerstvá a ostatné organizácie za rovnakých podmienok, čím sa tento proces maximálne sprehľadní.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

27. 9. 2022

USD 0,964 0,000
CZK 24,661 0,021
GBP 0,893 0,001
HUF 406,650 2,180
CAD 1,320 0,000

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS