ČLÁNOK
Náklady obcí a miest na prijatie eura
18. augusta 2008

Náklady obcí a miest na prijatie eura odhadovali samosprávy pri tvorbe rozpočtov na 500 až 600 miliónov korún (16,6 až 19,9 milióna €). „Prvé odhady hovoria o tom, že toto číslo by mohlo byť číslom reálnym,“ povedal výkonný podpredseda Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) Jozef Turčány. Zavedenie eura sa týka takmer 7 tisíc rozpočtových, príspevkových a hospodárskych organizácií, ktoré zriaďujú členské obce a mestá ZMOS-u. Priame náklady na zavedenie eura vyjdú štát asi jednu až tri desatiny percenta hrubého domáceho produktu, informoval dnes Splnomocnenec vlády SR pre zavedenie eura na Slovensku Igor Barát na tlačovej konferencii Pripravenosť samospráv, miest a obcí na duálny systém a na zavedenie eura“.V pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) je 101 organizácií, ktoré poskytujú služby verejnosti v oblasti školstva, zdravotníctva, dopravy a kultúry. „Podarilo sa nám vytvoriť jednotný ekonomický systém pre všetky organizácie s napojením na TSK. V súčasnosti už beží skúšobná verzia tlačenia tlačív v duálnom zobrazení,“ informoval o pripravenosti kraja na duálny systém predseda TSK Pavol Sedláček. Podľa neho je trenčiansky kraj pripravený na duálne zobrazovanie a zavedenie eura, čo vo štvrtok potvrdila aj kontrola NKÚ.

Mesto Liptovský Mikuláš sa začalo prípravou na zavedenie eura zaoberať už v júni 2007. Od 8. augusta tohto roka používa duálne zobrazovanie pri platbách v obchodoch, výplate miezd, dôchodkov, sociálnych dávok , bankových účtoch a faktúrach. Mesto je tiež jedným z kontrolných orgánov. Dohliada na duálne zobrazovanie na trhoch a trhoviskách. „S duálnym zobrazovaním sme začali hneď ako bol prijatý konverzný kurz. Predpokladáme, že do 24. augusta bude všetko fungovať,“ uviedla šéfka ekonomiky mesta Liptovský Mikuláš Marta Gutraiová. „Naše organizácie majú svoje špecifiká, to znamená, museli si pripraviť svoje dokumenty, ktoré budú musieť zobrazovať euro,“ informovala Gutraiová. Mesto pripravilo pre občanov informačnú kampaň o zavedení eura. Obyvatelia informácie o novej mene nájdu na úradnej tabuli, na letákoch, ako aj na webovej stránke mesta. Tam práve dnes spustili informačnú linku o zavedení novej európskej meny. „Do konca roka plánujeme pripraviť pre našich občanov prepočty všetkých súm v našich všeobecne záväzných nariadeniach a sprístupniť ich formou buletínu,“ uviedla.

Akékoľvek platby, ktoré odvádza občan inštitúciám, v rámci miest, obcí, musia byť v súlade s princípom „nepoškodenia občana“, to znamená zaokrúhľovanie v prospech občana. Tento princíp je kľúčový a musia z neho vychádzať všetky procesy, ktoré v samosprávnych organizácii prebiehajú. Kontrolovanie duálneho zobrazovania budú mať na starosti aj mestské orgány.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

14. 6. 2024

USD 1,069 0,010
CZK 24,736 0,037
GBP 0,842 0,003
HUF 398,000 1,520
CAD 1,470 0,012

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS