ČLÁNOK
Náklady na reštrukturalizáciu bánk 5 až 9 mld. Sk ročne
25. mája 1999

Podľa predbežných odhadov ministerky financií SR Brigity Schmögnerovej budú náklady na reštrukturalizáciu bankového sektora predstavovať 5 až 9 mld. Sk ročne, pričom tieto náklady budú rozložené na 10 rokov. „Príjmy do štátneho rozpočtu z reštrukturalizácie Investičnej a rozvojovej banky, a.s., Bratislava (IRB) ako aj Všeobecnej úverovej banky, a.s., Bratislava (VÚB) nie je možné očakávať,“ skonštatovala ministerka. Podotkla, že náklady na reštrukturalizáciu SLSP budú podstatne nižšie ako na ozdravenie VÚB.
Do konca roka 2000 by sa mala uzavrieť privatizácia štyroch bánk, v ktorých vlastní akciový podiel Fond národného majetku. Jedine v Slovenskej sporiteľni si štát chce udržať majoritné postavenie. VÚB, IRB a Banka Slovakia by mali mať do konca budúceho roka nového zahraničného vlastníka.
Majetková účasť FNM v týchto štyroch bankách predstavuje 4,8 mld. Sk, čo ku koncu minulého roka na celkovom upísanom základnom imaní bankového sektora znamenalo skoro 16-percentný podiel. Predaju bánk musí predchádzať zmena legislatívy, podľa ktorej sú VÚB a Slovenská sporiteľňa neprivatizovateľné strategické podniky. Pred samotnou privatizáciou musí prebehnúť konsolidácia bánk a prevod zlých úverov na Konsolidačnú banku. Týka sa to najmä VÚB s vysokým podielom klasifikovaných úverov a IRB, ktorá by mala previesť lacné úvery poskytnuté na bývalú komplexnú bytovú výstavbu. Privatizácia bude súbežne prebiehať spolu s reštrukturalizáciou bánk, pri ktorej vláda spolupracuje so Svetovou bankou.
Podľa schválenej vládnej koncepcie VÚB a Slovenská sporiteľňa nie sú schopné bez výrazného kapitálového posilnenia a reštrukturalizácie úverov plniť základné funkcie v podmienkach slovenskej ekonomiky. FNM nedokázal zabezpečiť efektívny výkon akcionárskych práv. Vzhľadom na jeho finančnú situáciu nie je schopný podieľať sa na ich sanácii. Vo VÚB je sústredená viac ako polovica všetkých klasifikovaných úverov. Vláda ráta s prevodom pohľadávok z VÚB ešte pred privatizáciou do Konsolidačnej banky. Týmto krokom sa chce poistiť aj proti tomu, aby strategický investor po privatizácii podával návrhy súdu na vyhlásenie konkurzu voči dlžníckym podnikom, ktoré budú samotné v reštrukturalizácii. Slovenská sporiteľňa je najväčšou slovenskou bankou s bilančnou sumou 169 mld. Sk, ale jej podiel stále klesá. V roku 1998 poklesol na 21,1 % bilančnej sumy celého sektora, v prípade VÚB je to 20,3 % (163 mld. Sk). Na celkovom objeme úverov sa sporiteľňa podieľa 16,6 % a VÚB 31,2 %.
Z pohľadu FNM je predaj IRB len okrajový, pretože v banke vlastní iba 11,7 percenta akcií. Okrem toho sa na základe nového zákona o bankách očakáva zníženie základného imania IRB kvôli stratám. Najmenej problémový bude predaj podielu FNM v Banke Slovakia, ktorý by sa mal uskutočniť formou priameho predaja. Pre strategického investora môže byť táto banka podľa vlády zaujímavá tým, že vlastní bankovú licenciu a má vybudovanú infraštruktúru, ktorá na začatie činnosti banky postačuje. Podľa ministerky budú príjmy z predaja tejto banky slúžiť na realizáciu rozvojových programov.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

8. 12. 2023

USD 1,078 0,001
CZK 24,354 0,002
GBP 0,857 0,001
HUF 381,900 0,520
CAD 1,463 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS