ČLÁNOK
Náklady na reštrukturalizácia bánk dosiahli 8 mld. Sk
16. mája 2002

Negatívnou stránkou hospodárenia SR v roku 2001 bolo prehĺbenie deficitu štátneho rozpočtu (ŠR) na úroveň 44,4 mld. Sk. Schodok sa zvýšil predovšetkým vďaka nákladom na reštrukturalizáciu bankového sektora. Daňový poplatníci za ňu bez úrokových výnosov zaplatili 12 až 15 % hrubého domáceho produktu (HDP), čo predstavuje 8. mld. Sk. Na tlačovej besede Ministerstva hospodárstva o tom informoval o tom generálny riaditeľ sekcie stratégie MH Ján Oravec. Na zmiernenie deficitu štátneho rozpočtu je podľa neho potrebná konsolidácia verejných financií na strane príjmov aj výdavkov.

Druhú nerovnováhu tvorí deficit zahraničného obchodu tovarov a služieb, ktorý sa vlani výrazne prehĺbil až na úroveň 83,7 mld. Sk. Prepad bilancie zahraničného obchodu sa oproti roku 2000 zvýšil až o 61,5 mld. Sk. Spôsobilo to najmä spomalenie ekonomického rastu na trhoch Európskej únie a oživenie domáceho dopytu. Na väčšom deficite sa tiež podpísali reštrukturalizácia Volkswagenu a VSŽ, akcelerácia prílivu zahraničných investícií a nových technológií, ako aj nepriaznivý cenový vývoj. Dovoz sa v roku 2001 sa oproti predchádzajúcemu obdobiu zvýšil o 20,9 % na 713,9 mld. Sk a vývoz medziročne vzrástol o 11,3 % na hodnotu 610,7 mld. Sk. Prílev priamych zahraničných investícií vložených do podnikov a bánk na území SR k 3. septembru minulého roka dosiahol 203,5 mld. Sk, z toho 170,7 mld. Sk sa investovalo do podnikovej sféry a 32,8 mld. Sk do bankovníctva. Odlev priamych investícií zo SR do zahraničia dosiahol k septembru roku 2001 17,6 mld. Sk. K tretiemu štvrťroku uplynulého roku prílev zahraničných investícií dosiahol hodnotu 11,0 mld. Sk. „V roku 2002 sa počíta s výnosmi z privatizácie SPP vo výške 17 % HDP,“ dodal Oravec.

Podľa Oravca je v roku 2002 nutná fiškálna konsolidácia tak deficitu štátneho rozpočtu ako aj deficitu zahraničného obchodu.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

14. 6. 2024

USD 1,069 0,010
CZK 24,736 0,037
GBP 0,842 0,003
HUF 398,000 1,520
CAD 1,470 0,012

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS