ČLÁNOK




Najzaťaženejší je registrový súd v Bratislave
4. októbra 2000

Obchodný register evidoval ku koncu augusta 2000 celkovo 88 332 zapísaných subjektov. Najväčší počet až 66 996 zapísaných subjektov v registri tvoria spoločnosti s ručením obmedzeným, akciových spoločností bolo 6 660. Tretí najvyšší počet tvorili samostatní podnikatelia, ktorých bolo zapísaných 6 348. Obchodný register evidoval ďalej 3 029 zapísaných družstiev, 1 707 verejných obchodných spoločností, združených podnikov a komanditných spoločností, 1 682 tzv. spoločných podnikov a 1 232 štátnych podnikov.

Zaujímavosťou je 70 evidovaných národných podnikov. Najviac, až 28, ich vedie registrový súd Okresného súdu (OS) Bratislava 1, nasleduje OS Trenčín s 24 a OS Trnava so 16 národnými podnikmi. Po jednom národnom podniku ešte evidujú OS v Nitre a v Žiline. Okresné súdy ďalej evidujú 395 tzv. obecných podnikov, ktorých zakladateľom boli bývalé národné výbory. Informácie agentúre SITA poskytla hovorkyňa Ministerstva spravodlivosti SR Andrea Krajniaková.

Najviac, až 31 770 subjektov, je evidovaných v Bratislavskom kraji, 10 202 subjektov eviduje OS v Košiciach. Nasleduje Banskobystrický (9 832 subjektov), Žilinský (8 299), Prešovský (7 245), Trenčiansky (7 195), Nitriansky (7 074) a napokon Trnavský kraj (6 715).

Registrovým súdom sa podarilo v priebehu tohto roka znížiť počet čakateľov na zápis, výmaz či zmeny v registri. Kým začiatkom tohto roka evidovali registrové súdy spolu 10 289 nerozhodnutých podaní, koncom augusta sa ich počet podľa údajov ministerstva znížil na 8 067. Celkovo v priebehu roka dostali registrové súdy 21 097 podaní a vybavili 23 319 podaní. Najväčší počet podaní smeruje na OS Bratislava 1, kde sa počet nerozhodnutých podaní podarilo znížiť z 2 686 na 1 637 podaní koncom augusta, pokles počtu nevybavených podaní však zaregistrovali všetky registrové súdy v SR. Košický registrový súd dostal 2 512 a vybavil 2 683 podaní, v Žiline dostali na registráciu 2 193 podaní a rozhodli o 2 245 podaniach v Banskej Bystrici registrovali 2 164 došlých a 2 194 rozhodnutých podaní.

Registrové súdy vybavili v tomto roku do konca augusta celkovo 133 457 výpisov, odpisov, potvrdení a ostatných podaní. Z nich najväčší podiel, až 49 571 pripadá na registrový súd v Bratislave, v Košiciach to bolo 15 918 a v Banskej Bystrici 13 755 rôznych podaní.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

19. 4. 2024

USD 1,065 0,003
CZK 25,267 0,013
GBP 0,856 0,000
HUF 395,300 1,370
CAD 1,467 0,002

SPOLUPRÁCA




SSDS

SAF

ReFIS