ČLÁNOK
Najvýznamnejším zahraničným investorom do podnikovej sféry za prvých deväť mesiacov toho roka na Slovensku sú USA.
15. decembra 1998

Druhým najvýznamnejším investorom je Veľká Británia, ktorá do slovenskej ekonomiky od začiatku roka investovala 2,446 mld. Sk. Celkovo dosiahol prílev zahraničného kapitálu do slovenských podnikov za tri štvrťroky tohto roka 9,321 mld. Sk. Vyplýva to z predbežných údajov z menového prehľadu za október 1998, ktorý zverejnila Národná banka Slovenska. Tretím najvýznamnejším investorom je Holandsko, prílev kapitálu z tejto krajiny dosiahol 2,176 mld. Sk. Prírastok zahraničného kapitálu z USA, Veľkej Británie a Holandska dosiahol spolu vyše tri štvrtiny celkového prílevu v tomto roku. Menej významnými investormi do slovenských podnikov boli do konca septembra Rakúsko (689 mil. Sk), Nemecko (676 mil. Sk), Belgicko (229 mil. Sk), Francúzsko (182 mil. Sk) a Česká republika (158 mil. Sk). Približne 74 % investícií v podnikovej sfére pritom smerovalo do priemyselnej výroby. Najvyšší prílev zahraničného kapitálu zaznamenali v tomto roku Prešovský a Košický kraj, kde prírastok dosiahol 4,616 mld. Sk. Za nimi nasleduje Bratislava a Bratislavský kraj (3,486 mld. Sk). Do Trnavského, Trenčianskeho a Nitrianskeho kraja investovalo zahraničie v tomto roku spolu 1,258 mld. Sk. Odlev zahraničného kapitálu v objeme 39 mil. Sk zaznamenali Banskobystrický a Žilinský kraj. Spolu s bankovou sférou predstavoval prílev zahraničného kapitálu do SR za prvých deväť mesiacov toho roka 9,906 mld. Sk. Najvyšší prílev kapitálu zaznamenali slovenské banky z Veľkej Británie (393 mil. Sk) a USA (316 mil. Sk). K ultimu septembra dosiahol stav zahraničného kapitálu na Slovensku 64,4 mld. Sk, pričom dlhodobo najvýznamnejšími investormi sú Nemecko, Rakúsko a Veľká Británia.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

28. 5. 2024

USD 1,088 0,004
CZK 24,655 0,078
GBP 0,851 0,000
HUF 382,780 1,920
CAD 1,482 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS