ČLÁNOK
Najvyšší výpadok príjmov ŠR predstavujú dane z príjmov PO
17. decembra 1998

Výpadok predstavuje 5,669 mld. Sk. Daňové príjmy dosiahli 138,684 mld. Sk, nedaňové príjmy boli 2,91 mld. Sk. Najvyšší deficit vykazujú dane z príjmov právnických osôb, kde sa vybralo 22,485 mld. Sk, o 2,953 mld. Sk menej ako bol plán. Skutočný výber dosahuje 88,39 % predpokladaného. Ako agentúru SITA informovala riaditeľka ÚDR Júlia Marčeková, dôvodom neplnenia je nižšia skutočná daňová povinnosť pri dani z príjmov právnických osôb. V porovnaní s rovnakým obdobím roka 1997 bol výber vyšší o 2,1 mld. Sk. U všetkých daní je výber vyšší ako vlani, celkové daňové príjmy sú vyššie o 10,165 mld. Sk. Daň z príjmov fyzických osôb je vyššia o 3,438 mld. Sk, keď skutočný výber dosiahol 26,105 mld. Sk a plán bol 24,64 mld. Sk. Predstavuje to úspešnosť výberu 105,94 %. Daň z príjmov vyberaná zrážkou dosiahla 7,13 mld. Sk, čo znamená 2,77 -percentný prepad. Príjmy štátneho rozpočtu z dane z pridanej hodnoty dosiahli za 11 mesiacov 50,133 mld. Sk, zatiaľ čo plán predpokladal príjmy 51,792 mld. Sk. Skutočný výber predstavuje 96,8 % plánu a je v medziročnom porovnaní vyšší o 409 mil. Sk. Skutočný výber spotrebných daní bol 20,436 mld. Sk, čo v porovnaní s predpokladanými 21,083 mld. Sk znamená 3,07 -percentný deficit. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka je výber vyšší o 1,288 mld. Sk. Dane z medzinárodného obchodu predstavovali 11,233 mld. Sk a deficit oproti predpokladom bol len 42 mil. Sk. Schodok štátneho rozpočtu Slovenskej republiky dosiahol k 30. novembru tohto roka 12,881 mld. Sk. Rozpočtové príjmy predstavovali ku koncu novembra 162,302 mld. Sk, pričom výdavky dosiahli 175,183 mld. Sk. Deficit štátneho rozpočtu sa tak oproti koncu októbra zvýšil o 3,814 mld. Sk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

4. 12. 2020

USD 1,216 0,001
CZK 26,518 0,098
GBP 0,903 0,001
HUF 358,570 0,940
CAD 1,563 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS