ČLÁNOK
Najvyšší súd SR vyhovel žiadosti Všeobecnej zdravotnej poisťovne (VšZP) o povolenie odkladu vykonateľnosti rozhodnutia Protimonopolného úradu (PÚ) SR.
10. októbra 1997

uzatváraných s neštátnymi zdravotníckymi zariadeniami a je povinná zdržať sa zneužívania dominantného postavenia na relevantnom trhu, pričom do 31. decembra 1997 má odstrániť závadný stav. Agentúru SITA o tom informoval riaditeľ VšZP Eduard Hostýn. VšZP sa však od 1. októbra 1997 rozhodla upustiť od dohodovania výkonov a pristúpila na dohodovanie finančných objemov, čím reagovala na prebiehajúce rokovania na úrovni MF SR a MZ SR, ktoré sú zamerané na stabilizovanie vývoja finančných proporcií v odvetví zdravotníctva. V realizovanom procese dohodovania finančných objemov priamo úmerným jej disponibilným zdrojom bude pokračovať aj naďalej, “ uviedol E. Hostýn.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

20. 5. 2022

USD 1,058 0,005
CZK 24,670 0,030
GBP 0,848 0,001
HUF 382,930 2,900
CAD 1,353 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS