ČLÁNOK
Najvyšší súd opäť rokuje o Duckého zmenkách
29. novembra 2001

Po štyroch odročeniach bude vo štvrtok pred Najvyšším súdom SR (NS) pokračovať spor o preplatenie zmeniek Slovenského plynárenského priemyslu (SPP) českej Union banke (UB) v celkovej výške 350 mil. CZK. Doterajšie rokovania NS boli odročené kvôli námietkam SPP voči viacerým členom senátu. Na poslednom pojednávaní 15. novembra vzniesol právny zástupca SPP Ernest Valko námietku zaujatosti proti predsedníčke odvolacieho senátu Anne Markovej. Zástupca plynárov namietal tiež proti postupu Union banky, ktorá sa podľa neho vyjadreniami na tlačovej konferencii 12. novembra dopustila zasahovania do nezávislosti súdu.

Valko namietal aj proti konaniu odvolacieho súdu, ktorý podľa neho koná pod tlakom. Vyjadril tiež nesúhlas s postupom senátu posudzujúceho námietky. Okrem toho podotkol, že riadny člen odvolacieho senátu Ladislav Boroň sa ešte nezúčastnil pojednávania a neustále ho musí niekto zastupovať.

„Vyjadrenia Union banky, v ktorých obvinila zástupcu SPP zo vznášania neodôvodnených námietok a vyhlásenie, že v prípade nerozhodnutia sa banka obráti na medzinárodnú právnu verejnosť, sú následkom bezradnosti,“ vysvetlil právny zástupca Union banky Anton Blaha vyjadrenia predstaviteľov UB. Podľa Blahu možno vzhľadom na fakt, že Union banka je českým subjektom, chápať ako obrátenie sa na medzinárodnú právnu verejnosť aj oslovenie predsedu NS SR. Toho oslovili so žiadosťou o zovšeobecnenie legislatívy tak, aby nebolo možné zneužívať demokratické inštitúcie slovenského práva na vyhýbanie sa zodpovednosti. Práve tento krok Union banky považoval Valko za zasahovanie do rozhodovania súdu. Podľa Blahu však predseda NS SR nie je zákonným sudcom v spore, teda postup Union banky nie je ovplyvňovaním súdu. Podľa Union banky SPP zdržiava spor opakovanými neodôvodnenými námietkami, ktoré nesmerujú k predmetu sporu. „Snažíme sa dospieť k meritórnemu posudzovaniu sporu, v ktorom súd zváži, čie argumenty sú lepšie,“ uviedol Blaha.

Spor medzi SPP a Union bankou sa týka právoplatnosti piatich zmeniek v hodnote 350 mil. CZK s podpisom zavraždeného šéfa plynárov Jána Duckého. Nároky Union banky na preplatenie zmeniek SPP uznal vlani v apríli bratislavský Krajský súd (KS). Podporil tak vydanie zmenkového rozkazu z apríla 1999, ktorým KS zaviazal SPP zaplatiť banke hodnotu zmeniek spolu so 6-percentným úrokom. Právny zástupca SPP Ernest Valko sa proti rozhodnutiu okamžite po vynesení rozsudku odvolal. KS zároveň odporučil SPP, aby si svoje straty vyplývajúce z tohto sporu uplatnil u spoločnosti Sezooz Group. Päť zmeniek vystavil Ducký v roku 1998 na spoločnosť Sezooz Group ako súčasť zmluvy, ktorej obsahom bola dodávka technologického zariadenia pre SPP. Banka zaplatila za zmenky 325 mil. CZK. Rozhodnutie Najvyššieho súdu bude v spore o 350 mil. CZK konečné.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

15. 7. 2024

USD 1,091 0,002
CZK 25,422 0,081
GBP 0,840 0,000
HUF 391,480 0,420
CAD 1,488 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS