ČLÁNOK
Najvyšší súd opäť odročil spor Union banky o zmenky SPP
16. novembra 2001

Najvyšší súd SR (NS) na štvrtkovom zasadnutí už po štvrtýkrát odročil pojednávanie sporu o preplatenie zmeniek Slovenského plynárenského priemyslu (SPP) českej Union banke (UB) v celkovej výške 350 mil. Kč na 29. novembra. Právny zástupca SPP Ernest Valko vzniesol proti predsedníčke odvolacieho senátu Anne Markovej námietku zaujatosti. Zástupca plynárov namietal tiež proti postupu Union banky, ktorá sa podľa neho vyjadreniami na pondelkovej tlačovej konferencii dopustila zasahovania do nezávislosti súdu.

Podľa Valka odvolací súd koná pod tlakom, keďže napríklad členka senátu Viera Pepelová, nahrádzajúca zastupujúcu sudkyňu Annu Petruľákovú, nemohla nastúpiť na dovolenku, aby sa zúčastnila pojednávania. Právny zástupca plynárov uviedol, že nesúhlasí ani s postupom senátu posudzujúcemu námietky. Podotkol tiež, že riadny člen odvolacieho senátu Ladislav Boroň sa ešte nezúčastnil pojednávania a neustále ho musí niekto zastupovať.

„Vyjadrenia Union banky, v ktorých obvinila zástupcu SPP zo vznášania neodôvodnených námietok a vyhlásenie, že v prípade nerozhodnutia sa banka obráti na medzinárodnú právnu verejnosť, sú následkom bezradnosti,“ povedal právny zástupca Union banky Anton Blaha. Podľa Blahu vzhľadom na fakt, že Union banka je českým subjektom, možno takto chápať aj oslovenie predsedu Najvyššieho súdu SR so žiadosťou o zovšeobecnenie legislatívy tak, aby nebolo možné zneužívať demokratické inštitúcie slovenského práva na vyhýbanie sa zodpovednosti. Valko tento krok Union banky považuje za zasahovanie do rozhodovania súdu. „Predseda Najvyššieho súdu SR nie je zákonným sudcom v tomto spore, takže postup Union banky nie je ovplyvňovaním súdu,“ dodal Blaha. Podľa Union banky SPP zdržiava spor opakovanými neodôvodnenými námietkami, ktoré nesmerujú k predmetu sporu. „Snažíme sa dospieť k meritórnemu posudzovaniu sporu, v ktorom súd zváži, čie argumenty sú lepšie,“ uviedol Blaha.

Spor medzi SPP a Union bankou sa týka právoplatnosti piatich zmeniek v hodnote 350 mil. CZK s podpisom zavraždeného šéfa plynárov Jána Duckého. Nároky Union banky na preplatenie zmeniek SPP uznal vlani v apríli bratislavský Krajský súd (KS). Podporil tak vydanie zmenkového rozkazu z apríla 1999, ktorým KS zaviazal SPP zaplatiť banke hodnotu zmeniek spolu so 6-percentným úrokom. Právny zástupca SPP Ernest Valko sa proti rozhodnutiu okamžite po vynesení rozsudku odvolal. KS zároveň odporučil SPP, aby si svoje straty vyplývajúce z tohto sporu uplatnil u spoločnosti Sezooz Group. Päť zmeniek vystavil Ducký v roku 1998 na spoločnosť Sezooz Group ako súčasť zmluvy, ktorej obsahom bola dodávka technologického zariadenia pre SPP. Banka zaplatila za zmenky 325 mil. CZK. Rozhodnutie Najvyššieho súdu bude v spore o 350 mil. CZK konečné.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

19. 7. 2024

USD 1,089 0,004
CZK 25,261 0,003
GBP 0,843 0,001
HUF 390,900 1,170
CAD 1,494 0,002

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS