ČLÁNOK
Najvyšší súd bude rokovať o Duckého zmenkách
15. novembra 2001

Najvyšší súd SR (NS) sa bude na svojom štvrtkovom zasadnutí zaoberať už trikrát odročeným sporom o preplatenie zmeniek Slovenského plynárenského priemyslu (SPP) českej Union banke (UB) v celkovej výške 350 mil. CZK. Doterajšie rokovania NS boli odročené kvôli námietkam SPP voči viacerým členom senátu.

Spor medzi SPP a Union bankou sa týka právoplatnosti piatich zmeniek v hodnote 350 mil. CZK s podpisom zavraždeného šéfa plynárov Jána Duckého. Nároky Union banky na preplatenie zmeniek SPP uznal vlani v apríli bratislavský Krajský súd (KS). Podporil tak vydanie zmenkového rozkazu z apríla 1999, ktorým KS zaviazal SPP zaplatiť banke hodnotu zmeniek spolu so 6-percentným úrokom. Právny zástupca SPP Ernest Valko sa proti rozhodnutiu okamžite po vynesení rozsudku odvolal. KS zároveň odporučil SPP, aby si svoje straty vyplývajúce z tohto sporu uplatnil u spoločnosti Sezooz Group.

Päť zmeniek totiž Ducký v roku 1998 vystavil na Sezooz ako súčasť zmluvy, ktorej obsahom bola dodávka technologického zariadenia pre SPP. Banka zaplatila za zmenky 325 mil. CZK. Spor rozhoduje Najvyšší súd. Rozhodnutie Najvyššieho súdu bude v spore o 350 mil. CZK konečné.

Minister hospodárstva Ľubomír Harach tlmočil 7. novembra opakované stanovisko vlády, podľa ktorého kabinet považuje za jediné jasné a jednoznačné riešenie problému tzv. Duckého zmeniek súdne konanie. Ministri tak reagovali na informácie, ktoré sa objavili na verejnosti a podľa ktorých by sa tento problém mohol údajne vyriešiť aj mimosúdnym vyrovnaním.

Predstavitelia UB v pondelok vyhlásili, že ak najbližšie konanie pred Najvyšším súdom SR nerozhodne o jej nárokoch na zaplatenie zmeniek SPP, je banka rozhodnutá riešiť záležitosť na medzinárodnej úrovni. „Právny zástupca SPP nezmyselnými obštrukciami predlžuje súdne konanie a prednášaním neopodstatnených námietok zámerne odďaľuje zaplatenie zmeniek,“ uviedol generálny riaditeľ Union banky Tomáš Seidler a dodal, že okrem súdneho konania sa banka obráti aj na medzinárodné inštitúcie a zahraničnú právnickú verejnosť. Nevylúčil ani žiadosť u českej vlády a parlamentu o možnú pomoc v tomto spore.

Vyhlásenie Union banky o priebehu sporu týkajúceho sa zmeniek SPP považuje SPP za pokus o zásah do nezávislosti Najvyššieho súdu SR. Podľa SPP, ak Union banka konštatuje, že súdny spor, ktorý ešte nebol ukončený, sa uzavrie v jej prospech a tvrdí, že SPP odďaľuje zaplatenie zmeniek, pripúšťa iba jeden možný výsledok súdneho sporu. SPP v stanovisku uviedla, že zvažuje podanie podnetu kvôli podozreniu z ovplyvňovania slobodného rozhodovania súdu.

Stanovisko SPP tiež podotýka, že v ČR sú dvaja bývalí vedúci predstavitelia Union banky trestne stíhaní pre podozrenie z podvodu práve v prípade takzvaných Duckého zmeniek. Podľa právneho zástupcu Union banky Antona Blahu by na rozhodnutie nemalo mať právny vplyv stíhanie jej bývalých pracovníkov vzhľadom na medzinárodnú dohodu o abstraktnosti zmenkových obchodov. Podľa nej, ak nebola zmenka vystavená zámerne v neprospech vystaviteľa, nemožno na ňu uplatňovať vplyv žiadnej inej skutočnosti.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

24. 7. 2024

USD 1,085 0,001
CZK 25,425 0,063
GBP 0,840 0,001
HUF 393,280 2,850
CAD 1,495 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS