ČLÁNOK
Najviac sa podľa odborníkov zlepšila dostupnosť úverov
25. júna 2002

Najvýraznejšie zlepšenie v ekonomike v SR vlani podľa väčšiny analytikov a manažérov zaznamenal vývoj úrokových sadzieb úverov v bankách. Druhú najpozitívnejšiu zmenu podľa nich predstavuje zahranično-politický kredit SR a podmienky na poskytovanie úverov v bankách. Najväčším problémom podnikateľského prostredia na Slovensku je slabá vymožiteľnosť práva, korupcia v štátnej správe, ako aj efektívnosť využívania prostriedkov na verejnú správu. Vyplýva to z prieskumu názorov ekonomických elít na vývoj slovenskej ekonomiky, ktorý zorganizoval Inštitút pre verejné otázky (IVO) v spolupráci s Americkou obchodnou komorou v SR.

Za pozitívnu vlani analytici a manažéri tiež považovali menovú stabilitu, celkové daňové zaťaženie, motiváciu zahraničných investorov ako aj ochranu zahraničných investícií. Najväčší rozdiel v optike manažérov a analytikov je v hodnotení dostupnosti domáceho kapitálu.

Ako kritické respondenti označili nenasledovanie očakávaného tempa reforiem. Pri porovnaní rokov 2001 a 2002 inštitút zistil, že k zásadnej zmene hodnotenia došlo v celkovom daňovom zaťažení. Ďalšou zmenou oproti minulému roku je početnejšie ocenenie zahranično-politického kreditu Slovenska. V rámci negatívne hodnotených sfér došlo podľa respondentov k zhoršeniu v kvalite a prehľadnosti zmien zákonov. Kritickejšie ako vlani zhodnotili aj vôľu vlády a parlamentu robiť alebo prijímať nepopulárne opatrenia.

Vo vzťahu k vstupu Slovenska do Európskej únie (EÚ) manažéri spolu s analytikmi v budúcnosti očakávajú predovšetkým ľahší prístup k zahraničným úverovým zdrojom a vzájomné uznávanie certifikátov. Vysoké očakávania vložili aj od zlepšenia vymožiteľnosť práva a morálky v oblasti podnikania. Medzi očakávanými negatívnymi zmenami sú predovšetkým zvýšenie nákladov na ochranu životného prostredia, na štátnu a verejnú správu, vrátane nákladov na EÚ a odchod kvalifikovanej pracovnej sily do zahraničia.

Celkovo pri výskume inštitút oslovil zhruba 400 respondentov. Dotazník v stanovenom čase vrátilo 94 z nich. Celkovo 84 dotazníkov vyplnili manažéri a podnikatelia zvyšných 10 ekonomickí analytici. Anonymný výskum sa uskutočnil v apríli až máji.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

21. 6. 2024

USD 1,069 0,003
CZK 24,949 0,051
GBP 0,845 0,000
HUF 396,930 0,460
CAD 1,463 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS