ČLÁNOK
Najväčším rizikom je reštrukturalizácia úverov Slovenských elektrární, a.s., Bratislava
8. novembra 2001

Vláda vzala na vedomie Správu o čerpaní úverov so štátnou zárukou, o rozsahu plnenia zo štátneho rozpočtu a o rizikách plnenia v nasledujúcom období. Za najväčšie riziko v ďalšom období rezort financií podľa správy považuje reštrukturalizáciu úverov Slovenských elektrární (SE), a.s., Bratislava, poskytnutých Investičnou a rozvojovou bankou, ktorej riešenie si vyžiada úpravu tohtoročného štátneho rozpočtu alebo presun časti štátnej záruky do nasledujúceho roka.

Štát podľa materiálu v tomto roku poskytol záruku za úvery spoločnosti IMUNA, š.p., Šarišské Michaľany v sume 14,6 mil. Sk, pričom celkový objem prostriedkov, vyčlenený na tento účel v štátnom rozpočte (ŠR), predstavuje 100 mil. Sk. Z memorandovej položky, vytvorenej v ŠR z privatizačných príjmov v sume 10 mld. Sk, sa ku koncu septembra realizovali štátne záruky za 7,2 mld. Sk. Zvyšná časť prostriedkov sa do konca roka plánuje použiť na štátne záruky pre Calex Zlaté Moravce, PT Žilina a Vodohospodársku výstavbu, š.p., Bratislava. Najväčší objem úverov so štátnymi zárukami majú spoločnosti Železnice SR a SE, ďalšími spoločnosťami so značným objemom úverov so štátnymi zárukami sú Štátny fond cestného hospodárstva, Vodohospodárska výstavba, š.p, Bratislava a Fond národného majetku SR.

Ako správa v závere uvádza, riziká budúcich štátnych rozpočtov v oblasti realizácie záruk sa použitím príjmov z privatizácie zásadne znížili. Použitím zdrojov z privatizácie Slovenskej sporiteľne, a.s., sa vytvorili podmienky pre zníženie záväzkov a predčasným vyplatením úverov sa znížil rozsah aktívnych záruk. Obdobná situácia sa dá očakávať aj po privatizácii podnikov v energetike. S ohľadom na prípravu zákona o štátnom dlhu a štátnych zárukách, s plánovanou účinnosťou od 1. januára budúceho roka, sa očakáva zníženie potenciálnych rizík v oblasti štátnych záruk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

23. 2. 2024

USD 1,083 0,001
CZK 25,354 0,045
GBP 0,853 0,003
HUF 388,470 1,590
CAD 1,459 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS