ČLÁNOK
Najväčšie zhodnotenie podielov dosiahli akciové fondy<
12. júna 2001

Uplynulý týždeň bol takmer pre všetky otvorené podielové fondy pôsobiace na slovenskom trhu kolektívneho investovania úspešný. Najväčšie zhodnotenie majetku dosiahli fondy investujúce svoj majetok do akcií a zmiešané otvorené podielové fondy. Vyplýva to z údajov zverejnených Asociáciou správcovských spoločností.

Okrem akciového fondu VB-Európa-Invest spoločnosti Volksbanken-KAG, ktorý znížil hodnotu podielov o 0,14 %, zhodnotili všetky otvorené podielové fondy investujúce do akcií svoj majetok. Najvyššie zhodnotenie dosiahli tri akciové fondy, ktoré spravuje spoločnosť KBC Equity Fund. KBC Equity Fund Internet zhodnotil o 8,29 %, biotechnologický fond o 8,09 % a technologický fond o 6,47 %.

Podľa portfólio manažéra J&T Asset Management (J&T AM) Vladimíra Gešperíka, akciové trhy počas uplynulého týždňa stimulovalo minimálne množstvo negatívnych správ a varovaní o ziskovosti jednotlivých spoločností. „K turbulenciám dochádzalo vďaka nervozite investorov, pričom v súčasnosti považujeme za rovnovážnu hodnotu indexu Nasdaq 100 vo výške 2 200 bodov a v prípade Dow Jones Industrial indexu je to 11 000 bodov,“ povedal V. Gešperík. V tomto týždni sa zverejnia ďalšie kľúčové indexy, ktorých výška ovplyvní ďalšiu monetárnu politiku americkej centrálnej banky Federal Reserve (Fed).

Medzi fondmi peňažného trhu sa najviac darilo podielovým fondom správcovskej spoločnosti Capital Invest, pričom rastový fond Capital Invest Euro Cash zhodnotil svoj podiel o 0,18 %. Jediný fond, ktorý znížil hodnotu svojho podielu bol peňažný fond Koruna spoločnosti J&T AM, ktorého podiel sa znehodnotil o 0,17 %. Najvyššie zhodnotenie o 1,82 % medzi dlhopisovými fondmi dosiahli fondy Capital Invest Dollar Bond, rastový aj výnosový, ktorých správcom je Capital Invest. Zápornú zmenu hodnoty podielu o 0,44 % zaznamenali výnosový aj rastový fond Capital Invest Euro Corparate Bond rovnakej správcovskej spoločnosti.

Zmiešané otvorené podielové fondy zhodnotili v priemere o 0,64 %. Najúspešnejší bol fond Veri-Tresor spoločnosti Veritas SG, ktorý zhodnotil o 2,33 %. Hneď za ním sa umiestnil zmiešaný fond Renta II-05 spravovaný spoločnosťou J&T AM s nárastom podielov o 1,44 %. Najvyšší pokles v uplynulom týždni dosiahol Živnobanka-Interkonto fond spoločnosti ŽB-Trust, ktorý znehodnotil o 0,53 %. Okrem fondu VB-Modem Times spoločnosti Volksbanken-KAG, ktorý znehodnotil svoje podiely o 0,20 %, boli všetky strešné fondy počas uplynulého týždňa úspešné. Najvyšší nárast vo výške 1,58% zaznamenal fond Veri-Select spravovaný spoločnosťou Veritas SG.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

14. 6. 2024

USD 1,069 0,010
CZK 24,736 0,037
GBP 0,842 0,003
HUF 398,000 1,520
CAD 1,470 0,012

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS