ČLÁNOK
Najväčšia investícia v oblasti výroby stavebných hmôt na Slovensku
22. novembra 2001

Najstarší výrobca portlandského cementu na Slovensku Považská cementáreň, a.s., Ladce, ktorá bola založená pre 112 rokmi, v týchto dňoch predstavuje verejnosti nový investičný generel spočívajúci v rekonštrukcii a modernizácii súčasnej výrobnej základne. Ten podľa vyjadrenia Ing. Antona Barcíka, generálneho riaditeľa a predsedu predstavenstva spoločnosti „zabezpečí ďalší rast výkonnosti a efektívnosti na najvyššej technickej a technologickej úrovni súčasných poznatkov“. Investícia v celkovej výške 1,5 mld. Sk bola rozdelená na niekoľko projektov (uhoľné hospodárstvo, výstavba novej surovinovej mlynice, rekonštrukcia elektroenergetika, odpraškové hospodárstvo, systém kontroly kvality a ďalšie) tak, aby tieto mohli byť realizované bez obmedzovania nepretržitého výrobného procesu v cementárni.

Prvou veľkou investíciou programu rozvoja Považskej cementárne je vybudovanie „Uhoľného hospodárstva“ s rozpočtom 400 mil. Sk, ktorého súčasťou bude i modernizácia linky rotačnej pece. Na príprave uhlofikácie cementárne sa podieľajú okrem pracovníkov cementárne i renomované slovenské a zahraničné spolupracujúce firmy – PSP Engineering Přerov, KMP Trenčín, Krupp Polysius, Pfeifer, Koch, Schenck, Beth, Doprastav, Sibastav. „Plánovaná investičná úloha nám už po prvých piatich rokoch, vrátane obdobia jej výstavby 2001-2002, zabezpečí značný ekonomický prínos a zvýšenie zisku,“ uviedol Ing. A. Barcík.

Považská cementáreň, a.s., Ladce dosahuje obrat vo výške 1,4 mld. Sk a vyrába cca 650 tis. ton cementu ročne, čo predstavuje viac ako 25%-ný podiel výroby v Slovenskej republike. Činnosť cementárne v Ladcoch je proexportne orientovaná, keď na zahraničné trhy Nemecka, Rakúska, Česka a Maďarska umiestňuje cca 80% svojej produkcie. Kvalita portlandských ladeckých cementov najvyšších značiek bola v posledných rokoch viackrát ocenená Zlatou medailou a certifikátom Slovak Gold ako aj prestížnou cenou Grand Prix Slovak Gold. Cementáreň je od roku 1998, ako jediná v SR, držiteľom certifikátu o uplatnení systému manažmentu kvality podľa ISO EN 9001.

Boris Morvay, SK-media


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

3. 12. 2020

USD 1,215 0,009
CZK 26,420 0,009
GBP 0,904 0,001
HUF 357,630 0,230
CAD 1,569 0,007

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS