ČLÁNOK
Najúspešnejšie nové akciové fondy od Capital Invest
24. júla 2001

Počas uplynulého týždňa sa najviac darilo fondom investujúcim svoje prostriedky do akcií. Najväčšie zhodnotenie pritom dosiahli dva akciové fondy správcovskej spoločnosti Capital Invest, ktoré zhodnotili svoje podiely o 3,66 %. Vyplýva to z údajov zverejnených Asociáciou správcovských spoločností (ASS).

Medzi dlhopisovými fondmi združenými v asociácii bol najúspešnejší fond KBC Renta Dollarenta od KBC Renta, ktorý posilnil o 1,09 %. Fond VB-Dollar-Rent spravovaný Volksbanken-KAG zhodnotil svoje podiely za uplynulý týždeň o 0,77 %. Najvyšší nárast spomedzi dlhopisových fondov spravovaných VÚB Asset Management (VÚB AM) zaznamenal Dolárový fond, ktorý posilnil o 0,69 %. Nárast hodnoty jeho podielov bol podľa Gabriela Hinzellera z VÚB AM podporil rast jednotlivých druhov aktív ako aj posilnenie amerického dolára.

V druhej časti týždňa však dolár zasiahlo niekoľko správ, ktoré umožnili euru postupne profitovať na trhu. „Najprv to boli výsledky americkej priemyselnej produkcie, ktorá už deviaty mesiac klesala a euro podporil aj výrok prezidenta Busha, že silný kurz dolára negatívne vplýva na americkú ekonomiku,“ povedal G. Hinzeller. Euro podporilo aj zníženie odhadu ekonomického rastu v USA centrálnou bankou, čo dáva vysokú pravdepodobnosť ďalšiemu znižovaniu kľúčových úrokových sadzieb.

Počas minulého týždňa sa viac ako polovici akciových fondov podarilo zhodnotiť svoje podiely. Nové akciové fondy spoločnosti Capital Invest, výnosový a rastový fond Capital Invest Eastern Europe Stock, zhodnotili o 3,66 %. Viac ako trojpercentný pokles zaznamenal Globálny akciový fond od Istro Asset Management, ktorý znehodnotil o 3,05 %. Hneď za ním sa umiestnil KBC Equity fund Oil spravovaný spoločnosťou KBC Equity Fund s poklesom hodnoty podielov o 3,84 %.

Pre väčšinu zmiešaných fondov bol uplynulý týždeň málo úspešný. Len tri z nich zhodnotili svoje podiely, pričom najúspešnejší bol fond Renta II-05 spoločnosti J&T Asset Management (J&T AM) s nárastom 1,01 %. Polpercentný nárast zaznamenal aj Vyvážený fond od Istro Asset Management. Zmiešané fondy Renta I spoločnosti J&T AM v priemere znehodnotili svoje podiely o 1,55 %.

Takmer všetky fondy fondov počas posledného týždňa posilnili svoje podiely. Najväčšie zhodnotenie dosiahli štyri fondy spoločnosti KBC Master Fund. Strešné fondy Sector, Equity, Dynamic a Optimum zhodnotili svoje podiely v priemere o 0,86 %. Len jeden fond fondov pritom zaznamenal znehodnotenie. Podiely konzervatívneho fondu KBC Master Fund ČSOB rovnakej správcovskej spoločnosti poklesli o 0,11 %.

Medzi fondmi peňažného trhu sa najviac darilo fondu Koruna od J&T AM, ktorého podiely posilnili o 1,03 %. Znehodnotenie o 0,58 % zaznamenal výnosový fond Capital Invest Euro Cash spravovaný spoločnosťou Capital Invest.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

25. 9. 2020

USD 1,163 0,001
CZK 27,107 0,092
GBP 0,913 0,001
HUF 363,160 1,290
CAD 1,556 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS