ČLÁNOK
Najskorší vstup SR do EMÚ podľa Mikloša v roku 2008
6. novembra 2002

Podpredseda vlády pre ekonomiku Ivan Mikloš považuje za najskorší termín vstupu Slovenska do Európskej menovej únie (EMÚ) rok 2008, najvhodnejší termín prijatia európskej meny je však potrebné ešte analyzovať. Ako ďalej uviedol Mikloš v utorok na odbornej konferencii o podnikateľskom prostredí v SR, Maastrichtské kritéria by Slovensko malo spĺňať už v roku 2006.

Najdôležitejším Maastrichtským kritériom podľa Mikloša je znížiť deficit verejných financií pod 3 % hrubého domáceho produktu (HDP) podľa metodiky ESA 95, ktorý sa zaviazala vláda vo svojom programovom vyhlásení splniť do roku 2006. Podľa štatistík Organizácie krajín pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) v rokoch 1999 až 2001 sa pohyboval deficit verejných financií SR podľa metodiky ESA 95 v intervale od 6,1 do 6,5 %. „Na budúci rok chceme znížiť deficit verejných financií na 5 %,“ uviedol Mikloš.

Ambíciou vlády je podľa podpredsedu vlády vytvoriť podmienky pre zdravé podnikateľské prostredie a zvýšiť konkurencieschopnosť, a to znížením odvodov, zjednodušením daňovej legislatívy, posilnením vymožiteľnosti práva a bojom proti korupcii. Za najdôležitejšie z programového vyhlásenia vlády považuje Mikloš v ekonomickej oblasti urýchlenie reforiem a integráciu do európskych a transatlantických štruktúr.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

30. 5. 2024

USD 1,082 0,004
CZK 24,770 0,039
GBP 0,851 0,000
HUF 389,450 2,370
CAD 1,483 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS