ČLÁNOK
Najpomalší bol rast nominálnej mzdy v stavebníctve
15. apríla 2002

Reálna mzda zaznamenala vo februári v nehnuteľnostiach, prenajímaní a ostatných verejných službách stúpla o 7,6 %, v priemysle sa zvýšila o 7,2 % a v hoteloch a reštauráciách zaznamenala nárast o 4,3 %. V pošte a telekomunikáciách stúpla o 6,9 % pri raste v telekomunikáciách o 17,4 % a poklese v poštových a doručovateľských činnostiach o 3,1 %. Reálna mzda vo veľkoobchode bola medziročne vyššia o 3,9 % a v doprave o 3,5 %. Nižšia ako pred rokom bola v stavebníctve o 1,9 %, v maloobchode o 0,2 % a v oblasti predaja a údržby motorových vozidiel vzrástla o 1%. Informoval o tom Štatistický úrad SR.

Priemerná nominálna mesačná mzda bola vo februári vo všetkých vybraných odvetviach vyššia ako vo februári 2001. Najvyšší prírastok dosiahla v odvetví nehnuteľnostiach, prenajímaní a ostatných verejných službách 12,2 %, v hoteloch a reštauráciách predstavoval nárast 8,8 %. V priemysle sa zvýšila priemerná nominálna mesačná mzda o 11,8 %, v pošte a telekomunikáciách o 11,5 %, predaji a údržbe motorových vozidiel o 3,3 %, vo veľkoobchode o 8,4 % a v doprave o 7,9 %. Najpomalšie rástla v stavebníctve o 2,3 %. V maloobchode stúpla o 4,1 %.

V priemere za dva mesiace bola najvyššia priemerná nominálna mesačná mzda v pošte a telekomunikáciách 14 818 Sk. V priemysle dosiahla 13 283 Sk, doprave 12 880 Sk, nehnuteľnostiach, prenajímaní a ostatných verejných službách 13 365 Sk, v predaji a údržbe motorových vozidiel 12 744 Sk, vo veľkoobchode 11 965 Sk a v stavebníctve 10 227 Sk. Najnižšia mzda bola v hoteloch a reštauráciách 7 792 Sk a v maloobchode 8 998 Sk.

V porovnaní s prvými dvoma mesiacmi roku 2001 najrýchlejšie rástla priemerná nominálna mesačná mzda zamestnancov pošty a telekomunikácií o 15,5 %. V nehnuteľnostiach, prenajímaní a ostatných verejných službách bola vyššia o 12,5 %, priemysle o 10,8 %, doprave o 8,7 % a vo veľkoobchode o 6,9 %, v hoteloch a reštauráciách o 6,4%, predaji a údržbe motorových vozidiel o 4,1 % a v maloobchode 4,4 %. Najpomalší rast mzdy bol v stavebníctve o 2,4 %.

Reálna priemerná mesačná mzda za dva mesiace medziročne vzrástla v pošte a telekomunikáciách o 9,8 %, v nehnuteľnostiach, prenajímaní a ostatných verejných službách o 6,9 %, priemysle o 5,3 %, doprave o 3,3 %, vo veľkoobchode o 1,6 %, v hoteloch a reštauráciách o 1,1 %. V stavebníctve klesla zhodne o 2,7 %, v predaji a údržbe motorových vozidiel o 1 % a v maloobchode o 0,8 %.

Vo februári pokračoval medziročný rast počtu zamestnancov v nehnuteľnostiach, prenajímaní a ostatných verejných službách o 0,7 %. Vyššia zamestnanosť ako vo februári 2001 bola aj v predaji a údržbe motorových vozidiel o 2,4 %, stavebníctve o 0,9 % a po roku tiež v maloobchode o 0,6 %. Znižovanie počtu zamestnancov pretrvávalo v pošte a telekomunikáciách o 4,2 %, v hoteloch a reštauráciách o 0,4 %. Druhý mesiac klesal v priemysle o 0,4 %, doprave o 3,1 % a vo veľkoobchode o 5,5 %.

V priemere od začiatku roka bol najvyšší počet osôb zamestnaný v priemysle s 551,5 tis. Počet zamestnancov vo veľkoobchode dosiahol 144,8 tis. osôb, v maloobchode 136,1 tis., nehnuteľnostiach, prenajímaní a ostatných verejných službách 124,6 tis., stavebníctve 119,4 tis., doprave 97,1 tis., hoteloch a reštauráciách 52,4 tis., pošte a telekomunikáciách 32,9 tis., predaji a údržbe motorových vozidiel 19,7 tis. osôb.

V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2001 vzrástla zamestnanosť v predaji a údržbe motorových vozidiel o 2,2 %, nehnuteľnostiach, prenajímaní a ostatných verejných službách o 1,8 % a stavebníctve o 0,8 %. Najvyšší relatívny pokles počtu zamestnancov bol v maloobchode o 5,1 %, vo veľkoobchode o 5 %, v pošte a telekomunikáciách o 4,7 %. V doprave sa znížil o 2,6 %, v hoteloch a reštauráciách o 0,7 % a v priemysle o 0,4 %.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

21. 6. 2024

USD 1,069 0,003
CZK 24,949 0,051
GBP 0,845 0,000
HUF 396,930 0,460
CAD 1,463 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS