ČLÁNOK
Najnovšia správa SB vyzýva k redukcii chudoby vo svete
13. septembra 2000

Najnovšia správa Svetovej banky (SB) o vývoji vo svete v rokoch 2000/2001 s názvom Boj proti chudobe vyzýva k zvýšeniu aktivity na redukcii chudoby vo svete. Správa sa pripravovala dlhšie ako dva roky a vychádza z rozsiahleho prieskumu vrátane pomocnej štúdie Hlas chudobných, ktorá systematicky spracúva osobné výpovede viac ako 60 tis. mužov a žien žijúcich v chudobe v 60 krajinách sveta. Ako na bratislavskom fóre organizovanom regionálnou kanceláriou SB uviedla Christina E. Malmberg, jedna z autorov najnovšej správy banky, chudoba je viacrozmerný problém, ktorý sa neprejavuje len nízkym príjmom, zlým zdravotným stavom a negramotnosťou, ale aj bezmocnosťou a nedostatkom príležitostí na sebarealizáciu chudobných ľudí. „V súčasnosti, keď sme svedkami úžasného zvýšenia blahobytu vo vyspelých krajinách sveta, stojí ľudstvo pred obrovskou výzvou, ktorú reprezentuje práve riešenie problému chudoby,“ skonštatovala.

Ako sa v správe SB uvádza, rozdeľovanie prírastku bohatstva je vo svete mimoriadne nerovnomerné. Priemerný príjem v 20 najbohatších krajinách je podľa správy totiž až 37-násobkom priemeru 20 najchudobnejších krajín. Tento rozdiel sa pritom za posledných 40 rokov zdvojnásobil. Podľa správy až 2,8 mld. ľudí, čo je takmer polovica svetovej populácie, žije v mnohých krajinách z menej ako dvoch amerických dolárov na deň. Z týchto ľudí žije až 1,2 mld. ľudí na samotnom okraji života s menej ako jedným dolárom na deň. Ako uviedla Ch. Malmberg, v krajinách strednej a východnej Európy sa táto hranica pohybuje okolo 4 USD na deň.

Na základe výsledkov výskumu správa odporúča, aby sa vlády rozvojových krajín, ekonomicky vyspelé krajiny, medzinárodné a mimovládne organizácie mobilizovali najmä v troch prioritných oblastiach. Ide najmä o rozšírenie hospodárskych príležitostí pre chudobných stimulovaním hospodárskeho rastu, zlepšenie fungovania trhov v prospech chudobných a práca na ich zainteresovaní, najmä rozširovaním ich majetku, ako je pôda a vzdelanie. Ďalšou dôležitou oblasťou je posilnenie schopnosti chudobných formulovať rozhodnutia, ktoré ovplyvňujú ich život a odstránenie diskriminácie na základe pohlavia, rasy, etnického pôvodu a sociálneho postavenia. Poslednou prioritnou sférou pozornosti by malo byť zvýšenie bezpečnosti spočívajúce v redukcii zraniteľnosti chudobných chorobami, ekonomickými šokmi, výpadkami úrody, nezamestnanosťou, prírodnými katastrofami a násilím.

Vyriešenie problému chudoby bude podľa autorov správy vyžadovať komplexný prístup, čo znamená, že akcie na štátnej a miestnej úrovni často nebudú postačujúce. Podľa Ch. Malmberg bude potrebné najmä otvorenie trhov rozvinutých krajín pre rozvojové krajiny, podpora globálnej finančnej stability, účasť chudobných krajín na svetových fórach a zvýšená pomoc a odpustenie dlhov zo strany vyspelých krajín.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

23. 2. 2024

USD 1,083 0,001
CZK 25,354 0,045
GBP 0,853 0,003
HUF 388,470 1,590
CAD 1,459 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS