ČLÁNOK
Najlepším akciovým fondom bol v máji fond Renta od J&T AM
10. júna 2003

Najúspešnejším otvoreným podielovým fondom investujúcim do akcií bol v máji podľa metodiky CRA Fond Scoringu spoločnosti CRA Rating Agency, a.s. (CRA) globálny akciový fond Renta od J&T Asset Managementu (J&T AM). Hneď za ním sa umiestnili Európsky akciový a Americký akciový fond od Tatra Asset Managementu (TAM), ktoré si pohoršili o jednu hviezdičku. O jednu hviezdičku si naopak polepšil Globálny technologický fond spoločnosti Istro Asset Managementu (IAM) a dosiahol tak trojhviezdičkový priemer. Agentúru SITA o tom informoval analytik CRA Miroslav Kňažko.

Na hviezdnom výslní skupiny dlhopisových fondov zostali v máji dva fondy, Korunový fond spoločnosti VÚB Asset Management (VÚB AM) a Korunový dlhopisový fond od Asset Managementu Slovenskej sporiteľne. Nový fond J&T AM – Koruna rozšíril skupinu hodnotených dlhopisových fondov na jedenásť. CRA tento fond, ktorý bol fondom peňažného trhu, ohodnotil hneď na úvod štyrmi hviezdičkami. So ziskom jednej hviezdičky skupinu uzatvárali Dolárový fond od VÚB AM a Dolárový dlhopisový spravovaný TAM.

Osem zmiešaných fondov ohodnotila CRA rovnako ako v predchádzajúcom mesiaci. Najlepšími päťhviezdičkovými fondmi v rámci skupiny zostali dva fondy Prvej Penzijnej – Bonus a Eurofond, a tiež Korunový akciovo-dlhopisový fond spravovaný TAM. Na opačnom póle skupiny so ziskom jednej hviezdičky fondy zostali Medzinárodný vyvážený fond od IAM, Medzinárodný akciovo-dlhopisový fond od TAM a Zahraničný rastový fond spravovaný spoločnosťou Amslico AIG Funds.

CRA hodnotí podielové fondy s domicilom v SR podľa metodiky CRA Fond Scoring. Fondy, ktoré sú rozdelené na fondy peňažného trhu, dlhopisové, akciové a zmiešané, hodnotí agentúra na základe výkonnosti, rizikovosti a stability. Najlepšie pritom získajú päť hviezdičiek a najhoršie jednu. V budúcnosti CRA predpokladá rozšíriť hodnotenie na všetky fondy predávané na slovenskom trhu, teda aj zahraničné.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

15. 1. 2021

USD 1,212 0,000
CZK 26,163 0,027
GBP 0,890 0,001
HUF 359,990 0,420
CAD 1,541 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS