ČLÁNOK
Najlepšie kapitalizovanou bankou je podľa Nadácie F.A. Hayeka Poštová banka
30. júna 2019

Najlepšie kapitalizovanou bankou voči celkových aktívam je na Slovensku Poštová banka. Vyplýva to zo štúdie Nadácie F.A. Hayeka. Tá hodnotila systémové bankové domy z hľadiska ich kapitálovej vybavenosti. V minulom roku bolo za systémové banky celkovo označených 29 bankových domov, pričom za kriticky podkapitalizované je považovaných šesť systémových bánk. Niektoré slovenské banky však nadácia hodnotila len pre zaujímavosť, pretože slovenské banky tvoria zanedbateľnú časť globálneho finančného sektora.

Medzi kriticky podkapitalizované banky patria Deutsche Bank, Groupe Crédit Agricole, Société Générale, Barclays, Mizuho, BNP Paribas. Bankový sektor Slovenska tvorí len 0,31 % európskeho finančného sektora. Ukazovateľ finančnej páky bankového sektora vykazuje Národná banka Slovenska za rok 2018 na úrovni 8 %, čo je pokles z 8,2 % v roku 2017. Avšak stále je to podľa nadácie vysoko nad povinnou hranicou 3 %. Za Poštovou bankou je druhou najlepšie kapitalizovanou bankou voči celkovým aktívam VÚB banka, tretia je ČSOB, nasledovaná Prvou stavebnou sporiteľňou, Tatra bankou a nakoniec Slovenskou sporiteľňou.

Kapitalizácia slovenských bánk je na základe dostupných čísiel podľa nadácie vyššia ako u väčšiny systémových bánk a je zároveň omnoho vyššia ako je požadovaná minimálna hladina. Najväčšie slovenské banky sú dostatočne kapitalizované aj podľa kritérií Fed-u. Ani jedna z nich však nedosahuje kapitalizáciu 15 %, čo je hranica požadovaná odbornou verejnosťou, hoci Poštová banka sa k tejto úrovni podľa nadácie približuje. Rovnako je vidieť, že niektorým slovenským najväčším bankám miera vlastného kapitálu za ostatné obdobie troch štyroch rokov v čase klesá.

Vlastná kapitalizácia bánk určuje mieru ohodnotenia hrozby, ktorú vo finančnom sektore konkrétna banka predstavuje. Vlastný kapitál banky je relatívne kvalitným dlhom – nenávratným, nie je ho potrebné vrátiť ako záväzky a dlhy a zabezpečuje tak solventnosť banky, uvádza Nadácia F.A. Hayeka.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

18. 6. 2021

USD 1,190 0,004
CZK 25,519 0,009
GBP 0,858 0,003
HUF 355,410 1,110
CAD 1,472 0,000

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS