ČLÁNOK
Najlepšie firmy v SVE sú so zahraničnou účasťou
15. januára 2001

Najlepšie firmy v strednej a východnej Európe za rok 2000 sú tie, na ktorých kapitáli sa čiastočne alebo v plnej miere podieľa zahraničný kapitál. Vyplynulo to z decembrového prieskumu medzi čitateľmi periodika The Business Central Europe, patriaceho do mediálnej skupiny The Economist.

Preferencie čitateľov, ktoré nerobili rozdiely medzi zahraničnými spoločnosťami a spoločnosťami s istým podielom zahraničného kapitálu, boli jasne nasmerované na firmy, ktoré majú domáci manažment, ale ktoré zároveň mali zahraničný kapitál. Výnimkou je Slovensko, kde sa závod automobilky Volkswagen v Bratislave považuje za najlepšiu spoločnosť. Podľa The Business Central Europe to svedčí o neschopnosti slovenskej vlády prezentovať a presadiť slovenské spoločnosti a o akceptácii úlohy, ktorú zohrávajú zahraniční investori v bývalých komunistických krajinách, čo sa dá vysvetliť iba veľkým počtom pracovných miest vytvorených Volkswagenom.

Za najlepšiu rumunskú firmu bola čitateľmi zvolená spoločnosť Connex a za najlepšieho podnikateľa George Copos. Za Českú republiku sa stala víťazom spoločnosť Škoda Auto, za Maďarsko Westel a za Bulharsko Prista Oil. Rumunskí čitatelia hlasovali za spoločnosť Connex, pretože podobne ako v prípade maďarskej telekomunikačnej firmy Westel túto spoločnosť riadi tím domácich manažérov, ktorí veľmi dobre poznajú miestny trh. Spoločnosť Connex je najrýchlejšie rozvíjajúcou sa firmou v Rumunsku a jej expanzia na domácom trhu má nepretržitý charakter, pričom dodržiava západné normy pri produktoch a reklamnej činnosti.

Od roku 1991, keď spoločnosť Volkswagen kúpila prevádzky českej automobilky Škoda v ČR, automobily Škoda výrazne zlepšili reputáciu áut, vyrábaných vo východnej Európe. Najväčší exportný trh pre automobilky Škoda je Nemecko, takže Škoda Auto kompenzuje nízky objem predaja vo východoeurópskych krajinách vysokým odbytom v EÚ. Prekvapením je, že v Maďarsku nepripadol ani jeden čitateľský hlas spoločnostiam ako Audi a General Electric, ktoré majú reálny podiel na ekonomickom raste krajiny. Naopak, maďarskí čitatelia hlasovali za telekomunikačnú spoločnosť s nemeckým pôvodom Westel. Bulharskí čitatelia hlasovali za spoločnosť Prista Oil, v ktorej americká firma Texaco vlastní 25-percentný podiel. Farmaceutické spoločnosti Krka (Slovinsko) a Pliva (Chorvátsko) boli vyhlásené za najlepšie firmy vo svojich krajinách, pričom v Poľsku obsadil prvú priečku mediálny trust Agora.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

19. 4. 2024

USD 1,065 0,003
CZK 25,267 0,013
GBP 0,856 0,000
HUF 395,300 1,370
CAD 1,467 0,002

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS