ČLÁNOK
Najlepší do Európy a Ázie
11. mája 2003

Preco niektoré miesta rozkvitnú ako dynamické oblasti horúcich podnikatelských príležitostí, zatial co iné stagnujú a upadajú? Tim Brown z Alta Berkeley Venture Partners uvádza spolocné znaky.

Špickové prostredie akademického alebo komercného výskumu pri rozhodovaní o mieste podnikania urcite zaváži. Napríklad Londýn cerpá silu z univerzít v Oxforde a Cambridgei, Helsinki majú Nokiu, Štokholm starobylú Královskú akadémiu a strojárstvo a na juhu technologicky zameranú univerzitu v Lunde. V Singapure je trinást výskumných ústavov financovaných štátom.

Úspešní podnikatelia ako silné vzory môžu tiež inšpirovat. V Tokiu, domove mnohých japonských rizikových a zacínajúcich podnikatelov, je vzorom Marajoši Son zo Softbank, najväcšieho japonského distribútora softvéru a internetovej spolocnosti. V Singapure je ním zasa Sim Wong Ho, zakladatel technologickej spolocnosti Creative Technology, považovaný za velmi úspešného podnikatela. Nemalú úlohu zohráva danová politika, najmä vo vztahu k akciovým opciám a kapitálovým ziskom. V tomto vedie Singapur, Hongkong a prekvapujúco aj Belgicko, zatial co Francúzsko znacne zaostáva.

O sliepke a vajci

Naco by bola skvelá poloha mesta bez vybudovanej infraštruktúry? Zahrna nielen prístupové cesty, ale všetky profesionálne služby. Podnikatelia a ich financné zázemie potrebujú skúsených úctovníkov, právnikov, poradcov manažmentu, bankárov a vyhladávacov ludských zdrojov, ktorí sa špecializujú na potreby mladých spolocností. V tom vyniká Singapur, Hongkong a Londýn. Dobré meno má aj Mníchov.

Najlepší podnikatelia chcú hrat na celosvetovom a nielen na miestnom trhu. Mestá ako Londýn, Amsterdam, Štokholm a Miláno sú už celé roky hlavnými stanmi medzinárodne orientovaných spolocností.

Nie bezvýznamná je aj skupina domácich investorov, ktorí sa špecializujú na technologické spolocnosti v ranej fáze ich podnikania. „Je to tak trochu ako o sliepke a vajci: Co bolo skôr – podnikatelia alebo rizikoví investori?“ hovorí T. Brown. „Máme tendenciu investovat podla domácich rizikových investorov, takže pri urcení najlepších oblastí pre podnikatelov sú miestni partneri skutocne dôležití. V Singapure sídli viac ako 90 firiem s rizikovým kapitálom, ktoré obhospodarujú 6,3 mld. USD vo fondoch.

Dobrý život

Je tu však ešte jeden znak spolocný pre väcšinu podnikatelských centier. Dá sa v nich výborne žit a pracovat. Mníchov má svoje jazerá, Alpy a Oktoberfest, Bangalor zasa množstvo parkov a ulice tienené košatými stromami. V Štokholme je v zime mráz, ale v lete sa premiena na skvelé miesto na odpocinok. Všetko záleží na koncentrácii. Nielenže sú potrebné dobré univerzity a silní podnikatelia, ale aj velké spolocnosti, ktoré im budú dávat zákazky. Robin Saxby, generálny riaditel ARM Holdings, firmy vyvíjajúcej mikrocipy, prezrádza: „Prostredie rozvinutých technológií nestací. Až ich spojenie s podnikatelským duchom a manažérskymi schopnostami vytvorí kombináciu, ktorá danú technológiu presadí na trhu.“

Európski politici a dokonca aj socialisti, ak chcú vytvorit pracovné príležitosti, potrebujú podnikatelov. Aby ich získali, musia zatraktívnit danové režimy. Prax v tejto oblasti ukazuje, že z európskych štátov najmenej zdanujú príjmy podnikatelov vo Velkej Británii, v Írsku a Belgicku. Nemecko sa usiluje týmto krajinám priblížit. „V Mníchove sa bavorskí úradníci snažia danovými a inými opatreniami povzbudit rizikové investície,“ hovorí Rudolf Franz, riaditel nemeckej vetvy velkej britskej firmy, ktorá sa zaoberá rizikovými investíciami.

Sociálne dedicstvo

Naopak, vo Francúzsku to vyzerá, že pracujú omnoho viac než len 35 hodín týždenne. Obycajné založenie novej spolocnosti stojí 10-tisíc USD za den a pokojne môže trvat aj mesiac. V Spojených štátoch amerických vznikne podnik za 1 000 USD za jeden až dva dni.

Príbeh z Francúzska hovorí o podnikatelovi, ktorý si založil spolocnost v oblasti informacných technológií. Verejne sa jej akcie zacali obchodovat na burze v roku 2001 a vrcholový manažment získal opcie na nákup akcií. Ich cena sa vyšplhala na 80 USD a pri tejto úrovni si zakladatel uplatnil opciu na 50-tisíc akcií. Vláda opcie zdanila 70 percentami, cím podnikatelovi vznikla danová povinnost 56 USD na akciu (z cistého príjmu bez sociálneho poistenia). V celosvetovom prepade technologických akcií klesla ich hodnota na 10 USD. Za takú cenu ich však nemôže predat. Keby ich aj predal, nebol by schopný zaplatit dane. Nasledoval by konkurz. Francúzska vláda teda získa v podobe daní 88 USD za akciu (56 + 32 USD zamestnaneckého sociálneho poistenia).

Giorgio Ronchi je zakladajúcim partnerom spolocnosti EFT so sídlom v Lugane vo Švajciarsku. S biznisom zacal pred šiestimi rokmi a investoval okolo 350 mil. USD do približne 60 spolocností. Štyridsat percent z nich je v USA, zvyšok v Európe. G. Ronchi zhrnuje situáciu takto: „Vo Francúzsku je dostupnost výskumu financovaného vládou a úroven akademického zázemia velmi vysoká. Ale táto krajina bola privelmi dlho sociálne orientovaná a z danového hladiska je za vedúcim polom znacne pozadu.“ A co 35-hodinový pracovný týžden? „Podporujeme spolocnosti, ktoré budú podla ocakávania rást, takže 35-hodinový pracovný týžden je velkou nevýhodou. Je to jeden z dôvodov, preco došlo k exodu francúzskych podnikatelov do Spojených štátov amerických a Velkej Británie.“ hovorí G. Ronchi. Dodáva, že rizikoví podnikatelia podporujú ludí, nie miesta. Poznamenáva, že EFT pomohla financovat dve

velmi úspešné zacínajúce firmy vo Francúzsku, obe v Grenobli. Obe sa zaoberajú vývojom a výrobou mikroelektronických mechanických systémov. Akcie jednej z nich sa zacali verejne obchodovat v marci 2002 a v súcasnosti sa hodnota spolocnosti odhaduje na 355 mil. USD.

Abel Halpern, riadiaci partner pre Európu v Texas Pacific, firme so súkromným kapitálom, je jedným z rizikových podnikatelov, ktorí majú vo Francúzsku úspech. „Využívam ich silného podnikatelského ducha, ktorý súvisí so silnou strojárskou tradíciou. Vo Francúzsku je strojárstvo rovnako silné ako futbal – stací si vypocut niekolko rozhovorov v kaviarnach a neformálne sa stretnút s priatelmi. Paradoxne, prekážky môžu tak vo Francúzsku, vyšlachtit odrodu podnikatelov, ktorá je odhodlaná uspiet ešte viac než väcšina ostatných.“

Kolko trvá rozbehnutie podniku?

Krajina Pocet dní potrebných

na rozbehnutie podniku

Austrália 3

USA 7

Cína 11

Velká Británia 11

Švédsko 17

Írsko 25

Polsko 26

Južná Afrika 30

Fínsko 32

Izrael 32

Singapur 36

Hongkong 41

Belgicko 42

Taiwan 46

Japonsko 50

India 61

Francúzsko 66

Brazília 67

Holandsko 68

Španielsko 83

Nemecko 90

Mexiko 112

Taliansko 121

Poznámka: Minimálny pocet dní od podania žiadosti o licenciu po prevzatie novej licencie na konkrétny podnik.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

23. 2. 2024

USD 1,083 0,001
CZK 25,354 0,045
GBP 0,853 0,003
HUF 388,470 1,590
CAD 1,459 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS