ČLÁNOK
Náhrady vkladov Devín banky chce FOV kryť z úveru od NBS
28. augusta 2001

Fond ochrany vkladov (FOV) predpokladá, že v prípade vyhlásenia Devín banky, a.s. za neschopnú vyplácať vklady, získa prostriedky na úhradu chránených vkladov pravdepodobne v plnej výške z úveru od centrálnej banky. Pre agentúru SITA to povedal predseda prezídia FOV Milan Horváth. Ako dodal, takáto možnosť fondu vyplýva zo zákona o FOV, avšak úver od centrálnej banky musí schváliť jej Banková rada.

Ďalšou možnosťou fondu na získanie zdrojov na krytie náhrad za chránené vklady v banke sú mimoriadne odvody komerčných bánk. Horváth však túto alternatívu považuje za menej pravdepodobnú. Požiadavku mimoriadnych príspevkov do fondu by musela schváliť rada FOV po predchádzajúcom súhlase Bankovej rady Národnej banky Slovenska.

FOV musel doteraz vyplácať chránené vklady v troch skrachovaných bankách. Celkový objem náhrad za nedostupné vklady v AG Banke, Slovenskej kreditnej banke a Dopravnej banke dosiahol 8,4 mld. Sk. Tieto prostriedky hradil z vlastných zdrojov vo výške 2,3 mld. Sk, mimoriadnymi odvodmi bánk v sume 795 mil. Sk, najväčšiu časť prostriedkov však získal fond úverom od Národnej banky Slovenska (NBS) v objeme 5,27 mld. Sk. Časť úveru už fond splatil a v súčasnosti podľa Horvátha zostáva záväzok z úveru od centrálnej banky vo výške 4,3 mld. Sk.

Bankový dohľad NBS zaviedol nútenú správu v Devín banke 24. augusta. Dôvodom tohto rozhodnutia boli pretrvávajúce nedostatky v hospodárení banky a v nedostatočnom pokrývaní rizík vyplývajúcich z klasifikovaných aktív. Jedinou možnosťou záchrany banky je navýšenie základného imania v banke do konca mesiaca zo strany nového investora alebo štátu. Podľa guvernéra NBS Mariána Juska je však pravdepodobné, že Devín banka skončí v konkurze. Objem chránených vkladov v banke predstavoval ku koncu júna 11,2 mld. Sk.

Náhrady za nedostupné vklady sa vyplácajú vkladateľovi vo výške vkladu, najviac však do tridsaťnásobku priemernej mesačnej mzdy za posledné známe štyri štvrťroky predchádzajúce dňu, keď sa vklady stali nedostupnými. V prípade stavebnej sporiteľne to predstavuje 60-násobok priemernej mesačnej mzdy.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

23. 7. 2024

USD 1,086 0,003
CZK 25,362 0,131
GBP 0,841 0,001
HUF 390,430 0,700
CAD 1,494 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS