ČLÁNOK
Náhradné mimoriadne valné zhromaždenie (MVZ) Závodu Slovenského národného povstania (ZSNP), a.s. Žiar nad Hronom zvolané na 14. septembra tohto roka by malo rozhodnúť o zvýšení základného imania spoločnosti o 2,6 mld. Sk.
9. septembra 1998

Náhradné mimoriadne valné zhromaždenie (MVZ) Závodu Slovenského národného povstania (ZSNP), a.s. Žiar nad Hronom zvolané na 14. septembra tohto roka by malo rozhodnúť o zvýšení základného imania spoločnosti o 2,6 mld. Sk. Nové základné imanie by tak malo predstavovať 8,4 mld. Sk. Ako dnes pre tlačovú agentúru SITA povedal podpredseda predstavenstva ZSNP Stanislav Drgoňa, upisovanie nových akcií sa uskutoční v dvoch kolách. V prvom kole môžu upisovať akcie doterajší akcionári, v pomere v akom sa ich akcie podieľajú na doterajšom základnom imaní. V druhom kole môžu podľa S. Drgoňu upisovať akcie všetky fyzické a právnické osoby. Spoločnosť podľa neho počíta, že v druhom kole budú upisovať najmä banky. „Toto kolo by malo predstavovať určitú formu reštrukturalizácie finančnej pozície spoločnosti voči bankám,“ dodal. Na programe náhradného MVZ by mala byť aj zmena stanov a zmeny v orgánoch spoločnosti. Fond národného majetku SR 13. júla tohto roka potvrdil, že predal 73,9 % akcií ZSNP, a.s., Žiar nad Hronom spoločnosti ŽHK za 1,065 mld. Sk vrátane investícií. Plánovaný hrubý zisk skupiny Závodov SNP v Žiari nad Hronom za rok 1998 by mal dosiahnuť 426 mil. Sk. Predmet podnikania ZSNP Žiar nad Hronom tvorí výroba hliníka v tvaroch, finálnych výrobkov z hliníka, uhlíkatých materiálov, hliníkových odliatkov, oxidov a hydroxidov hlinitých, AKV výrobkov, oceľových kanistrov, vzduchových a olejových čističov, či kolektorov a solárnych zariadení.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

23. 2. 2024

USD 1,083 0,001
CZK 25,354 0,045
GBP 0,853 0,003
HUF 388,470 1,590
CAD 1,459 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS