ČLÁNOK
Náhradné mimoriadne valné zhromaždenie (MVZ) Závodu Slovenského národného povstania (ZSNP), a.s. Žiar nad Hronom rozhodlo o zvýšení základného imania spoločnosti o 2,6 mld. Sk na 8,4 mld. Sk.
16. septembra 1998

Náhradné mimoriadne valné zhromaždenie (MVZ) Závodu Slovenského národného povstania (ZSNP), a.s. Žiar nad Hronom rozhodlo o zvýšení základného imania spoločnosti o 2,6 mld. Sk na 8,4 mld. Sk. Za tento návrh hlasovali všetci zúčastnení akcionári. Pre tlačovú agentúru SITA to dnes povedal podpredseda predstavenstva ZSNP Stanislav Drgoňa. Ako ďalej dodal, zvyšovanie základného imania sa uskutoční upisovaním nových akcií. V prvom kole budú podľa neho upisovať doterajší akcionári v takom pomere, aký je ich podiel na doterajšom základnom imaní. V druhom kole môžu upisovať všetky právnické a fyzické osoby, pričom ZSNP počíta najmä s účasťou bánk. Upísanie nových akcií sa má podľa S. Drgoňu uskutočniť do 15. októbra 1998. Náhradné MVZ ZSNP taktiež odsúhlasilo zvýšenie počtu členov predstavenstva spoločnosti z 5 na 7, pričom nové miesta v predstavenstve ZSNP by mali podľa S. Drgoňu obsadiť predstavitelia Žiarskeho hutníckeho konzorcia (ŽHK). MVZ Ďalej schválilo skrátenie volebného obdobia dozornej rady ZSNP na jeden rok, ako aj presun kompetenciu voľby predstavenstva z dozornej rady na valné zhromaždenie. Dnešného náhradného MVZ ZSNP sa podľa podpredsedu predstavenstva ZSNP Stanislava Drgoňu zúčastnilo 80 % akcionárov, medzi ktorými boli ŽHK, Fond národného majetku (FNM), Slovenské elektrárne a VÚB Invest. Nezúčastnili sa drobní akcionári. Plánovaný hrubý zisk skupiny Závodov SNP v Žiari nad Hronom za rok 1998 by mal dosiahnuť 426 mil. Sk. Predmet podnikania ZSNP Žiar nad Hronom tvorí výroba hliníka v tvaroch, finálnych výrobkov z hliníka, uhlíkatých materiálov, hliníkových odliatkov, oxidov a hydroxidov hlinitých, AKV výrobkov, oceľových kanistrov, vzduchových a olejových čističov, či kolektorov a solárnych zariadení.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

20. 5. 2022

USD 1,058 0,005
CZK 24,670 0,030
GBP 0,848 0,001
HUF 382,930 2,900
CAD 1,353 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS