ČLÁNOK
Nafta podľa konsolidovaných výsledkov v strate
14. júla 1999

Podľa konsolidovaných výsledkov vykázala Nafta, a.s., Gbely za minulý rok stratu 241,489 mil. Sk po zisku takmer 97 mil. Sk o rok skôr. Nekonsolidované výsledky spoločnosti hovorili o čistom minuloročnom zisku 152,098 mil. Sk, čo zodpovedá medziročnému poklesu o vyše polovicu.
Ako sa uvádza v oficiálne zverejnených materiáloch, zrejmé je zhoršenie prevádzkového hospodárenia. Hoci prevádzkové výnosy zaznamenali rast o 5,4 % na 4,172 mld. Sk, rýchlejší rast nákladov sa podpísal pod zníženie prevádzkového zisku z 865,938 mil. Sk na 611,126 mil. Sk. Predovšetkým v dôsledku kurzových strát a vysokých nákladových úrokov z úverov sa prehĺbila strata z finančných operácií o 223 mil. Sk na 642,183 mil. Sk.
Spoločnosť mierne znížila svoje vlastné imanie na 6,312 mld. Sk. Cudzie zdroje vzrástli približne o 200 mil. Sk na 5,851 mld. Sk, z nich najvyššie sú bankové úvery v objeme 4,602 mld. Sk. Štruktúra bankových úverov sa však zmenila. Krátkodobé úvery predstavujú k ultimu minulého roka 1,667 mld. Sk (2,751 mld. Sk v roku 1997), dlhodobé 2,935 mld. Sk (1,831 mld. Sk).
Nafta eviduje celkové aktíva takmer 12,45 mld. Sk, základné imanie predstavuje 3,231 mld. Sk. Okrem materskej spoločnosti sú do konsolidovanej účtovnej závierky zahrnuté aj dcérske spoločnosti, spoločné a pridružené podniky.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

30. 6. 2022

USD 1,039 0,013
CZK 24,739 0,000
GBP 0,858 0,006
HUF 397,040 2,760
CAD 1,343 0,009

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS