ČLÁNOK
Nafta po troch štvrťrokoch so ziskom takmer 400 mil. Sk
29. októbra 1999

Akciová spoločnosť Nafta Gbely vykázala za prvých deväť mesiacov tohto roka zisk pred zdanením vo výške 399,875 mil. Sk. Podnik pritom eviduje výnosy takmer 2,843 mld. Sk a náklady 2,443 mld. Sk. Vyplýva to z údajov, ktoré spoločnosť oficiálne zverejnila.
Finančné náklady už za deväť mesiacov prekročili plánovanú sumu, spoločnosť eviduje 740,701 mil. Sk finančných nákladov oproti plánovaným 626,505 mil. Sk. Iné prevádzkové náklady vzrástli oproti plánu viac ako desaťnásobne na 68,583 mil. Sk. Naproti tomu tržby za plyn už dosiahli vyše 90 %, tržby za uskladňovanie vyše 80 % ročného plánu. Tržby za ropu dokonca presiahli koncoročný plán o vyše 68 %. Firma za toto obdobie vyťažila vyše 162,311 mil. metrov kubických zemného plynu, vyťažila 16 822 ton ropy, 8774 ton gazolínu a 36 ton propán-butánu.
Ako agentúru SITA informovala vedúca odboru plánovania a controllingu Dana Vaňková, Nafta realizovala len investičné akcie nevyhnutné pre priaznivý priebeh hlavných činností spoločnosti. Predovšetkým ide o akcie týkajúce sa podzemného uskladňovania zemného plynu, z ktorých najvýznamnejšou je kompresorová stanica CA PZ Láb a zakrytovanie TK CA PZ Láb. Ako uviedla D. Vaňková, realizácie uvedených akcií si za uvedené obdobie vyžiadali finančné prostriedky vo výške 10 mil. Sk.
Nafta, a.s., Gbely ukončila prvý polrok 1999 s čistým ziskom vo výške 218,76 mil. Sk. V porovnateľnom období minulého roka dosiahol čistý zisk 130,445 mil. Sk. Zlepšenie hospodárenia zapríčinila úspora z 33-percentného prepadu v spotrebe materiálu.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

24. 5. 2024

USD 1,084 0,001
CZK 24,736 0,002
GBP 0,852 0,001
HUF 385,180 1,900
CAD 1,487 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS