ČLÁNOK
Nafta Gbely v spoločnom podniku TCI a SPP
18. mája 1999

Plynárenská spoločnosť TransCanada International (TCI) uvažuje o vytvorení spoločného podniku so Slovenským plynárenským priemyslom, š.p., Bratislava (SPP), ktorý má pokrývať všetky činnosti súvisiace s podzemným skladovaním plynu v SR. Podnik by mal byť plne financovaný zo zdrojov TCI, SPP by v ňom mal držať kľúčovú pozíciu. Vyplýva to z návrhu na reštrukturalizáciu a refinancovanie spoločnosti Nafta, a.s., Gbely, ktorý kanadská firma predložila slovenskej vláde.
Hlavnou požiadavkou TCI je majoritné vlastníctvo v spoločnom podniku. Vstup TCI je tiež podmienený uzavretím dlhodobej zmluvy s SPP na skladovanie plynu v cenových reláciách vyjadrených v USD. Uzatvorenie zmluvy je podľa návrhu nevyhnutným východiskom pre dojednanie prijateľných podmienok s veriteľskými bankami vo veci refinancovania úverov. V prípade splnenia požiadaviek sa TCI zaväzuje investovať v priebehu piatich rokov 250 mil. USD do infraštruktúrnych projektov SPP v energetike.
V návrhu sa TCI zaväzuje pokryť prevádzkovú stratu Nafty, ako aj reštrukturalizovať a refinancovať jej záväzky. Najväčší veritelia spoločnosti už pritom vyjadrili návrhu TCI plnú podporu. Kanadská firma je ochotná prefinancovať kúpu všetkých aktív týkajúcich sa podzemného skladovania plynu za reálnu cenu. Tieto aktíva by mali byť spolu s príslušnými obchodnými záväzkami prevedené na samostatnú firmu ešte pred vznikom spoločného podniku.
Ako sa uvádza v návrhu, TCI je ochotná vytvoriť podmienky pre navrátenie činností súvisiacich s geologickým prieskumom a ťažbou ropy a plynu (napríklad Transpetrol) pod kontrolu štátu. TCI okrem toho ponúka príslušné manažérske a technologické „know-how“ pre prevádzku podzemných zásobníkov, zaväzuje sa tiež chrániť záujmy pracovníkov tu zamestnaných. Strategickým cieľom kanadskej firmy e priviesť SR na pozíciu hlavného energetického uzla v strednej Európe.
K realizácii prvých krokov uvedených v návrhu potrebuje TCI oficiálne vyjadrenie podpory Vlády SR, Fondu národného majetku SR a SPP.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

30. 5. 2024

USD 1,082 0,004
CZK 24,770 0,039
GBP 0,851 0,000
HUF 389,450 2,370
CAD 1,483 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS