ČLÁNOK
Nafta Gbely so štvrťročným ziskom 358,5 mil. Sk
3. mája 2001

Nafta, a.s., Gbely dosiahla za prvé tri mesiace tohto roka zisk vo výške 358,5 mil. Sk. V porovnaní s hospodárskym výsledkom za rovnaké obdobie roka 2000 to predstavuje nárast o vyše 195 mil. Sk. Prevádzkový zisk predstavoval 334,1 mil. Sk, zisk z finančných operácií dosiahol 24,2 mil. Sk. Tržby za predaj vlastných výrobkov a služieb dosiahli ku koncu prvého štvrťroka 699,3 mil. Sk. Vyplýva to z nekonsolidovaných neauditovaných výsledkov zverejnených spoločnosťou.

Nafta Gbely vykázala v minulom roku podľa auditovaných a nekonsolidovaných výsledkov stratu 140,6 mil. Sk. Prevádzkový zisk spoločnosti pritom predstavoval 1,06 mld. Sk, strata z finančných operácií však dosiahla 981,7 mil. Sk. Vlaňajšie tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb Nafty dosiahli takmer 3,24 mld. Sk. Nafta vytvorila v roku 2000 pridanú hodnotu v objeme 1,84 mld. Sk, jej celkové aktíva predstavovali necelých 9,96 mld. Sk. Základné imanie spoločnosti bolo ku koncu uplynulého roka 3,23 mld. Sk, cudzie zdroje dosiahli úroveň 4,77 mld. Sk.

Akciová spoločnosť Nafta vznikla v roku 1992. V súčasnosti je monopolným skladovateľnom plynu na Slovensku. Jej majoritným akcionárom je Slovenský plynárenský priemysel, š.p., vlastniaci 55,91 % akcií Nafty. Nemecká spoločnosť Westfälische Ferngas AG Dortmund, ktorej právny nástupca už v súčasnosti nesie názov RWE Gas, nadobudla cez verejný prísľub 10,9 % akcií a.s. Nafta Gbely a jej podiel na základnom imaní Nafty je 40 %.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

24. 7. 2024

USD 1,085 0,001
CZK 25,425 0,063
GBP 0,840 0,001
HUF 393,280 2,850
CAD 1,495 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS