ČLÁNOK
Nafta by mala dosiahnuť zisk
31. januára 1998

Nafta by mala podľa predbežnej uzávierky dosiahnuť za rok 1997 hrubý zisk 593 mil. Sk, čo v porovnaní s minulým rokom znamená pokles o 33 %. Výkony Nafty po období rastu po prvý raz v roku 1997 poklesli o 22 % na úroveň 3,593 mld. Sk. Zároveň o 19 % poklesli aj náklady, ktoré za minulý rok dosiahli 3 mld. Sk. Vyplýva to z údajov, ktoré zverejnil denník Hospodárske noviny. V roku 1996 bol pritom zisk Nafty 888,711 mil. Sk a rok predtým 1 075,788 mil. Sk. Celkový objem aktív spoločnosti zaznamenal nárast o 16,7 % na úroveň 8,593 mld. Sk. Objem fixných aktív pritom vzrástol o 14,9 % na 7,053 mld. Sk, zatiaľ čo obežné aktíva vzrástli v minulom roku o 30,9 % na 1,396 mld. Sk. Výrazná nárast zaznamenali hlavne cudzie zdroje. Kým na konci roku 1996 predstavovali 920,4 mil. Sk, ku koncu roku 1997 vzrástli o 78 % na hodnotu 1,638 mld. Sk. Nafta Gbely prijala v minulom roku napríklad úver od Bank Austria v objeme 10 mil. USD. Podiel cudzích zdrojov na celkovej bilančnej sume vzrástol z 12,4 % v roku 1996 na 19 % v tomto roku. Objem vlastných zdrojov zaznamenal pomalší rast, keď medziročne stúpol o 8,1 % na úroveň 6,94 mld. Sk. Najväčšiu časť výkonov Nafty predstavuje aj naďalej uskladnenie plynu. Pri tejto činnosti zaznamenala Nafta za minulý rok nárast výkonov o 7,5 % na úroveň 1,292 mld. Sk. Podiel uskladňovacej činnosti na celkovom objeme výkonov sa tak v priebehu roka zvýšil z 26,2 % na úroveň 35,9 %. Pri objemovo druhej najvýznamnejšej činnosti, ktorú predstavuje ťažba plynu zaznamenala Nafta pokles o 5,8 % na úroveň 737,315 mil. Sk. Výrazný nárast zaznamenala Nafta aj pri stavebných prácach, kde bol zaznamenaný v minulom roku objem 123,509 mil. Sk, čo je nárast o 133 %. Štvornásobné zvýšenie výkonov zaznamenali aj geologické práce, ktoré dosiahli 301,829 mil. Sk. Pokles výkonov bol zaznamenaný aj pri predaji ropy, gazolínu i propán-butánu. Vlastníkom najväčšieho, 45,9-percentného balíka akcií bola k 2. decembru 1997 spoločnosť Druhá obchodná, a.s. Chase Nominees Limited vlastnila 12,36 % akcií Nafty, 6,88 % vlastnila Všeobecná úverová banka a majiteľom 6,28-percentného balíka je aj Slovenský plynárenský priemysel, š.p.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

30. 5. 2024

USD 1,082 0,004
CZK 24,770 0,039
GBP 0,851 0,000
HUF 389,450 2,370
CAD 1,483 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS