ČLÁNOK
Nafta, a.s., Gbely plánuje zdvojnásobiť svoj zisk
30. decembra 1998

Výrazný rast očakáva spoločnosť predovšetkým v rokoch 2000 (na 916 mil. Sk) a 2001 (na 1,259 mld. Sk). Uvádza sa to v päťročnom obchodnom pláne Nafty Gbely na roky 1998 – 2002, ktorý spoločnosť oficiálne zverejnila. V súlade s rastom zisku by sa mali vyvíjať aj výkony a náklady podniku. Výkony by sa mali zvýšiť z budúcoročných 5,104 mld. Sk na 7,423 mld. Sk v roku 2002, pričom najrýchlejším tempom (o 30 %) by mali rásť v roku 2000, potom by sa malo tempo zmierniť na 11 % a v ďalšom roku na pol percenta. Podobný vývoj sa očakáva aj v nákladovej oblasti, kde by mali náklady vzrásť zo 4,433 mld. Sk na 6,184 mld. Sk. Ťažba zemného plynu by mala v rokoch 2000 a 2001 mierne poklesnúť o 3 – 5 %, desaťpercentný rast v ďalšom roku by mal však zabezpečiť úroveň roku 1999, to znamená viac ako 290 mil. metrov kubických. Podnik pritom počíta s rastom ťažby ropy oproti budúcoročným 39,5 tis. tonám o vyše 6 % v roku 2000 a 30,5 % v roku 2001. Tempo rastu by sa malo v roku 2002 zmierniť na 11,3 %, keď spoločnosť plánuje vyťažiť 61 tis. ton ropy. Nafta Gbely zároveň predpokladá rast skladovacej kapacity na 2 mld. metrov kubických. Objem celkových aktív, ktoré v súčasnosti dosahujú viac ako 9 mld. Sk, by mal každoročne mierne stúpať, v roku 2002 až o 10,5 % na 11,7 mld. Sk. Vlastné imanie vzrastie podľa plánu pri pravidelnom 6 – 9 % zvyšovaní na 9,24 mld. Sk. Rentabilita vlastného imania by mala stúpnuť z 5,24 % v budúcom roku na 7,88 % v roku 2002. Úverová zaťaženosť by mala byť najnižšia v roku 2001, keď by mala predstavovať 5 %, v ďalšom období sa počíta s jej zdvojnásobením. Počet zamestnancov by sa mal ustáliť na 2600 pracovníkoch. V budúcom roku plánuje Nafta Gbely preinvestovať 1,1 mld. Sk, v ďalšom roku 928 mil. Sk, v roku 2001 takmer 1,6 mld. Sk, následne 1,9 mld. Sk. V tomto roku predpokladá Nafta Gbely obrat 4,5 mld. Sk a zisk vyše 400 mil. Sk. V poslednom období má podnik problémy s finančnou likviditou, keď eviduje záväzky z obchodného styku presahujúce 400 mil. Sk a pohľadávky za viac ako 700 mil. Sk. Úverová zaťaženosť sa vyšplhala na 2,7 mld. Sk, Nafta sa snaží o jej reštrukturalizáciu. Druhá obchodná vlastní 45,9 % majetku spoločnosti, londýnska Chase Nominees Limited 12,11 %, Všeobecná úverová banka 6,88 %. Akcionárom s 9,9-percentným podielom je aj Slovenský plynárenský priemysel. Nafta Gbely sa zaoberá ťažbou zemného plynu, ropy, gazolínu, výrobou propán-butánu, geologicko-prieskumnými prácami, stavebno-montážnou a strojovo-priemyselnou činnosťou. Rozhodujúcou aktivitou je uskladňovanie zemného plynu v podzemných zásobníkoch.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

23. 5. 2024

USD 1,085 0,002
CZK 24,738 0,010
GBP 0,852 0,000
HUF 387,080 0,970
CAD 1,483 0,002

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS