ČLÁNOK
Nadobudnutie približne 51 % akcií Chemolaku, a.s., Smolenice Harvardskou investičnou spoločnosťou
25. októbra 1998

Nadobudnutie približne 51 % akcií Chemolaku, a.s., Smolenice Harvardskou investičnou spoločnosťou, a.s., Bratislava (HIS) sa neuskutočnilo predpísaným spôsobom, nakoľko osoby, ktoré ich nadobudli konali v zhode a získali viac ako 30 % verejne obchodovateľných akcií bez vypísania verejného prísľubu. Na pondelkovej tlačovej konferencii o tom informoval zástupca minoritného akcionára Chemolaku Jaroslav Haščák zo spoločnosti Istrofin, a.s. Ako ďalej dodal, získanie majoritného postavenia využili títo akcionári na ovládnutie spoločnosti prostredníctvom jej orgánov, pričom ostatným akcionárom neumožnili predaj ich akcií zabezpečeným zákonom o cenných papieroch. Už v októbri 1997 Istrofin predložil predstaviteľom HIS návrh spolupráce, v ktorom žiadal spoločnú účasť na riadení Chemolaku prostredníctvom jedného miesta v predstavenstve a v dozornej rade. Pre prípad neakceptovania ponúkol Istrofin kúpu kontrolného balíka za cenu 2000 až 2500 Sk za akciu alebo predaj 26 % podielu Istrofinu v rozmedzí od 1 000 do 1 200 Sk za akciu. Tento návrh bol rezolútne zamietnutý a tak spoločnosť rokovala v priebehu ďalších dvoch rokov ešte dvakrát bez výsledkov. Bezvýchodisková situácia prinútila vedenie Istrofinu obrátiť sa s vecou na príslušný súd. Po predložení dôkazov Krajskému súdu v Bratislave o porušení zákona o cenných papieroch začal súd konanie a na čas do ukončenia konania zabezpečil majetok spoločnosti Chemolak pred zneužitím a obmedzil niektorým akcionárom ich akcionárske práva. Dňa 22. septembra Istrofin požiadal o zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia (MVZ). Predstavenstvo vyhovelo tejto žiadosti a zvolalo MVZ na 20. októbra. Ako však informovali predstavitelia HIS takisto prítomní na tlačovej besede, uznesenie o pozastavení práv dostali predstavitelia HIS až deň pred konaním MVZ, čo bolo podľa nich účelovo naprogramované. Po zasadnutí predstavenstva Chemolaku 19. októbra preto predstavenstvo rozhodlo o „zrušení konania MVZ z dôvodu, že bolo zvolané v rozpore s Obchodným zákonníkom“ a v deň konania MVZ oznámilo, že ruší toto zhromaždenie. Napriek oznámeniu sa na konanie MVZ dostavilo deväť akcionárov vlastniacich 34,09 % akcií Chemolaku, ktorí považovali toto oznámenie za irelevantné a napriek uvedenému oznámeniu uskutočnili MVZ na určenej adrese. Na MVZ tak došlo k odvolaniu všetkých členov pôvodných predstavenstva a dozornej rady a stanoveniu 80 % kvóra na zmenu stanov. Podľa predstaviteľov Istrofinu boli pri zvolávaní ako aj v priebehu MVZ dodržané všetky zákonné podmienky, čo doložili nielen Stanovami spoločnosti ale aj Obchodným zákonníkom. Predstavitelia HIS však spochybnili postup samosudcu Krajského úradu i menšinových akcionárov zo skupiny Penta Group a skonštatovali, že bez vedomia predstavenstva a dozornej rady rozhodli menšinoví akcionári, podľa nich konajúci v zhode, o významným skutočnostiach. Podnik je podľa HIS paralyzovaný, výroba je obmedzená a banky prerušili na firmu úverové linky. J. Haščák reagoval aj na narážky predstaviteľov HIS o tom, že skupina Penta Group je prepojená s politickými špičkami vládnej koalície. „Tieto narážky nám pripadajú natoľko nezáujmuhodné, že sme dlho zvažovali či sa k nim budeme vôbec vyjadrovať. Nakoniec sme v záujme definitívneho ukončenia všetkých dohadov rozhodli uviesť nasledujúci fakt. Penta Brokers, o.c.p., a.s., ktorý je zároveň majiteľom 100 % akcií Penta Group, je spoločnosťou s akciami na meno, ktoré vlastní 5 fyzických osôb vrcholového manažmentu. Nepovažujeme za potrebné skrývať svoje vlastníctvo prostredníctvom off-shorových spoločností registrovaných v krajinách nazývaných aj daňovými rajmi,“ zdôraznil. Dodal, že práve arogantnosť Harvardskej skupiny vyústila do stavu, keď sa z minoritného akcionára stáva smiešny „čudák.“


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

3. 10. 2023

USD 1,047 0,006
CZK 24,494 0,034
GBP 0,868 0,001
HUF 386,730 1,870
CAD 1,437 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS