ČLÁNOK
Nadmerná ochrana zamestnancov oslabuje trh práce
4. decembra 2000

Nadmerná ochrana zamestnancov spôsobuje nepružnosť trhu práce a následne hospodárske zaostávanie krajiny. Tlak na efektívnosť verejnej správy by mal zabezpečiť predovšetkým zákon o štátnej službe. Ako na konferencii Vstup Slovenska do OECD uviedol podpredseda vlády pre ekonomiku Ivan Mikloš, vytvorenie efektívnosti trhu práce a verejných financií je podmienkou etablovania SR v Organizácii pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD).

Dôležitým faktorom pre konkurencieschopnosť SR v rámci členských štátov OECD je podľa vicepremiéra efektívnosť inštitucionálneho rámca, kam sa zaraďuje napríklad vynútiteľnosť práva, stabilný daňový systém a úroveň finančných trhov. Za pozitívnu označil I. Mikloš aj skutočnosť, že vstupom do OECD bude Slovensko zahŕňané do všetkých štatistík organizácie, čím sa zabezpečí medzinárodný monitoring vývoja krajiny.

Ako ďalej na konferencii informoval štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí SR Ján Figeľ, vstup Slovenska do OECD má významný vplyv na začleňovanie krajiny do Európskej únie (EÚ). „V súčasnosti už Slovensko využilo 120 mil. EUR poskytnutých z fondov EÚ. Pre prílev ďalších prostriedkov je nevyhnutné, aby SR vedela na poskytnuté výpomoci naviazať vlastné investície,“ poznamenal.

Oficiálny vstup Slovenska do OECD sa zavŕši 14. decembra 2000 v Paríži za účasti ministra zahraničných vecí SR Eduarda Kukana.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

8. 12. 2023

USD 1,078 0,001
CZK 24,354 0,002
GBP 0,857 0,001
HUF 381,900 0,520
CAD 1,463 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS