ČLÁNOK
Naďalej rastie popularita bezhotovostných platieb
22. apríla 2002

Rastúci trend vo využívaní bezhotovostných platieb pokračoval aj v prvom kvartáli tohto roka. Za prvé tri mesiace roka sa uskutočnilo celkom 2,38 mil. transakcií prostredníctvom POS (point of sale) terminálov pripojených na Autorizačnú centrálu Slovenska (ACS). V medziročnom porovnaní to predstavuje nárast o vyše 20 %. Objem transakcií uskutočnených na termináloch ACS bol na úrovni 2,339 mld. Sk. Informovala o tom Ľubica Vysocká z odboru obchodu a marketingu ACS.

Objem transakcií na bankomatoch pripojených na autorizačnú centrálu bol 13,51 mld. Sk. Prostredníctvom bankomatov sa v prvom kvartáli tohto roku uskutočnilo 8,786 mil. operácií. V porovnaní s prvým kvartálom roku 2001, kedy sa zrealizovalo 10,424 mil. operácií, to predstavuje pokles o viac ako 1,5 mil. transakcií.

Počet POS terminálov pripojených na ACS predstavoval ku koncu prvého štvrťroka 6 338 zariadení. Na autorizačnú centrálu je pripojených celkovo 748 bankomatov. Počet platobných kariet v správe ACS vzrástol z 1,03 mil. kariet z konca minulého roka na 1,096 mil. kariet ku koncu marca 2002. Trojmesačný nárast na úrovni 65,5 tis. kariet v percentuálnom vyjadrení predstavuje zvýšenie počtu kariet o 6,35 %.

ACS je akciovou spoločnosťou, ktorá pôsobí na trhu od 1. júna 1994. Základom činností ACS sú autorizačné služby, správa a riadenie platobných kariet a obchodné aktivity. V poskytovaní autorizačných služieb má spoločnosť dominantné postavenie na slovenskom trhu. Autorizáciu bezhotovostných platieb vykonáva v nepretržitej prevádzke. ACS je aj personalizačným centrom pre platobné a identifikačné karty na Slovensku. Väčšinovým 60-percentným akcionárom je spoločnosť Telenor.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

21. 6. 2024

USD 1,069 0,003
CZK 24,949 0,051
GBP 0,845 0,000
HUF 396,930 0,460
CAD 1,463 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS